گوگل براي جلوگيري از توليد آلاينده فقط از منابع بدون كربن استفاده مي كند

گوگل براي جلوگيري از توليد آلاينده فقط از منابع بدون كربن استفاده مي‌كند

گوگل اعلام كرد تمامي كربن توليد‌شده از بدو تأسيسش را جبران كرده است. همچنين، اين غول دنياي فناوري اميدوار است تا سال 2030، تمامي عمليات كسب‌وكارش را بتواند با انرژي پاك انجام دهد.