معارفه روساي جديد روابط عمومي و پژوهش و فناوري پتروشيمي اروند برگزار شد

به گزارش روابط عمومي اروند، در اين جلسه ضمن قدرداني از زحمات ابراهيم چگني، رئيس پيشين روابط عمومي، زهره متقي به عنوان رئيس جديد روابط عمومي معرفي و منصوب شد. همچنين با گراميداشت ياد و خاطره مرحوم دكتر سليماني، رئيس سابق اداره پژوهش و فناوري، ساعد گرجيان به عنوان رئيس جديد پژوهش و فناوري اين شركت معرفي و منصوب گرديد. در اين جلسه مهندس نشان زاده مقدم ضمن بيان جايگاه روابط عمومي در سازمان، ايجاد بستر مناسب به منظور ارتقاي فرهنگ سازماني، تكريم ارباب رجوع، ارتباط موثر در راستاي هم افزايي بين كاركنان، تعامل و ارتباط موثر و سازنده با اصحاب رسانه هاي جمعي، استفاده حداكثري از فضاي مجازي و لزوم همكاري و هماهنگي با روابط عمومي هلدينگ و شركت هاي منطقه را از اولويت هاي مهم كاري روابط عمومي اروند دانست. مديرعامل پتروشيمي اروند، در ادامه ضمن گراميداشت ياد و خاطره مرحوم دكتر سليماني و بيان زحمات ايشان، با تشريح جايگاه پتروشيمي اروند اذعان كرد پژوهش و فناوري نقش مهمي را در پويايي و به روز بودن اين شركت ايفا مي كند. وي گفت : ما در پتروشيمي اروند به دنبال پژوهش و دانش جامعي هستيم تا ضمن رسيدن به توسعه ي پايدار، دانش هاي فني مورد نيازمان را خلق نماييم. نشان زاده مقدم ارائه راه حل هاي مناسب در راستاي خودكفايي و اتكاء به ظرفيت حداكثري به ساخت داخل، رفع تنگناهاي عملياتي، كاهش هزينه ها و ارتقاي بهره برداري، كاهش ضايعات مصرف انرژي و اثرات زيست محيطي را از استراتژي هاي مهم فعاليت هاي پژوهشي اروند برشمرد.