ديدار مديركل روابط عمومي وزارت ورزش و جوانان با رييس فدراسيون انجمنهاي ورزشي/ تمجيد و تقدير محمد عليپور از روابط عمومي فدراسيون انجمنهاي ورزشي

ديدار مديركل روابط عمومي وزارت ورزش و جوانان با رييس فدراسيون انجمنهاي ورزشي/ تمجيد و تقدير محمد عليپور از روابط عمومي فدراسيون انجمنهاي ورزشي دكتر كاوه احمدي مديركل روابط عمومي وزارت ورزش و جوانان طي نشست صميمانه اي با دكتر محمد عليپور رييس فدراسيون انجمنهاي ورزشي ديدار كرد. به به گزارش پايگاه خبري وزارت ورزش و جوانان و به نقل از روابط عمومي فدراسيون انجمنهاي ورزشي، در اين نشست كه محمد يعقوبي از مديران اداره كل روابط عمومي وزارت ورزش و جوانان و خانم خدايي از كارشناسان اين اداره هم حضور داشتند طرفين از اهميت و نقش انكارناپذير جايگاه روابط عمومي و حوزه اطلاع رساني فدراسيونها مباحثي را مطرح كردند و بر لزوم تعامل دو سويه فدراسيونها با مركز اطلاع رساني وزارت ورزش و جوانان تاكيد نمودند. در خلال اين نشست رييس فدراسيون انجمنهاي ورزشي با تمجيد از روابط عمومي اين فدراسيون گفت: به واقع روابط عمومي فدراسيون انجمنهاي ورزشي با توجه به حجم بالاي كار حاصل از مديريت بر اطلاع رساني 20 انجمن، بيش از 80 رشته ورزشي و تيم ملي در رده هاي سني مختلف بخوبي توانسته كه در اين مسير گام بر دارد و با تمركز و سرعت و دقت در پوشش اخبار انگيزه دوچنداني در بين قهرمانان متعدد رشته هاي تحت پوشش اين خانواده بزرگ كشور ايجاد كند و لازم است از تلاش مستمر و پيگرانه برادران ميرزاييان تقدير و تشكر داشته باشم.