مدير روابط عمومي دانشگاه: وظيفه ما توليد اميد در جامعه است

نخستين جلسه كميته اثربخشي كاربردي برگزار شد مدير روابط عمومي دانشگاه: وظيفه ما توليد اميد در جامعه است دكتر ماشاءاله ترابي در نخستين جلسه كميته تخصصي اثربخشي در برندسازي دانشگاه گفت: در توليد اخبار بايد اميد بيافرينيم. وظيفه روابط عمومي تبديل نقطه ضعف به فرصت است.  اخبار مرتبط گالري عكس مرتبط گالري فيلم مرتبط گالري صوت مرتبط مدير روابط عمومي دانشگاه در نشست دوشنبه 9 تير 99 در سالن جي 5 سازمان مركزي گقت: در برندينگ مي خواهيم بيان جديدي از ماهيت فعاليت هايمان داشته باشيم و خودمان را در فضاي انفورماتيك و جامعه آزاد كنيم كه بتوانيم آن چيزهايي كه نياز جامعه (مخاطب) است را مرتفع كنيم. دكتر ترابي افزود: دربرند سازي دانشگاه مسئله مهمي كه براي ما اهميت دارد اين است كه بتوانيم وجوه تمايز سازمان را در بخش هاي مختلف شناسايي كنيم و در گام بعد موضوع را براي مخاطب (دروني و بيروني) جذاب كنيم، درواقع بايد اين جذابيت را با صميميت همراه كنيم كه وفاداري در مخاطب و مجموعه دانشگاه ايجاد كند. اين عضو هيات علمي دانشگاه يادآور شد: سعي داريم در كميته اثربخشي حداكثر جذابيت را براي موضوعاتي كه شناسايي مي شود، ايجاد كنيم. قطعاً مديا يكي از ظرفيت هاي بسيار عالي است كه مي تواند ايجاد جذابيت كند اما خود موضوع هم بايد جذاب باشد؛ مديا نقش مكمل را دارد. وي گفت: در تهيه اخبار توليدي بايد خلاقانه و منطبق با شرايط روز حركت كنيم، ما بايد قوه تخيل را در خبر افزايش دهيم نه اينكه ماهيت خبر را عوض كنيم بلكه در بيان يك خبر بايد اميد بيافرينيم. خبري كه در دلش اميد نباشد ضد برند است. دكتر ترابي تصريح كرد: در روابط عمومي بايد بتوانيم معايب سازمان را هم ببينيم و اينكه با چه روشي مي توانيم آن را تبديل به فرصت كنيم. خطاها نقطه ضعف برند محسوب مي شوند اما بايد باكاري كه انجام مي دهيم نقطه ضعف را تبديل به نقطه قوت كنيم؛ ضمن اينكه خطاها را هم پنهان نمي كنيم و بايد آن را تبديل به فرصت كنيم، پس نياز است كارآموزشي انجام دهيم، افزايش مهارت و فعاليت هاي مشاركتي در حوزه هايي كه خطا در آن ها اتفاق افتاده مي تواند نقطه ضعف را تبديل به فرصت كند و آن را ارتقا دهد. وي خاطرنشان كرد: در بيان موضوعي كه سراسر مشكل وجود دارد اگر قرار است خبر توليد كنيم بايد به سراسر اميد تبديل، ضمن اينكه موضوع را هم بيان مي كنيم. اگر نااميدي در اخبار باشد درحالي كه سراسر جامعه در نااميدي است جامعه و دانشگاه را به جايي نمي رساند و نبايد به اين سمت حركت كنيم. در ادامه نشست مهدي گلپايگاني سردبير روابط عمومي و مسئول كميته اثربخشي روابط عمومي دانشگاه با اشاره به زيرشاخه هاي كميته اثربخشي،نقشه راه برندسازي دانشگاه را نمايش و توضيح داد. در ادامه نشست اعضاي كميته به بحث و بررسي مطالب مطرح شده پرداختند. گروه خبري : ستاد مركزي روابط عمومي,گروه خبري RSS كد خبر : 158645 كپي لينك كوتاه - -