مهندسي بي نهايت: پل گلدن گيت، نماد ارتباط شهري در ميان عجايب جهان مدرن

مهندسي بي‌نهايت: پل گلدن گيت، نماد ارتباط شهري در ميان عجايب جهان مدرن

گلدن گيت يكي از نمادهاي تاريخي مهندسي سازه از قرن بيستم محسوب مي‌شود كه در ميان عجايب جهان مدرن جا خوش كرده است.