صدور مجوز استفاده از داروي Ad5-nCoV براي مهار كرونا در ارتش چين

صدور مجوز استفاده از داروي Ad5-nCoV براي مهار كرونا در ارتش چين

اخيرا مجوز استفاده از دارويي با نام Ad5-nCoV براي استفاده در ارتش چين به‌منظور مقابله با ويروس كرونا صادر شده است. Ad5-nCoV يكي از نامزدهاي تبديل‌شدن به واكسن كرونا به‌حساب مي‌آيد.