رادني ديدار مدير روابط عمومي و رسانه اي سپيدرود شد

رادني ديدار مدير روابط عمومي و رسانه اي سپيدرود شد طي حكمي از سوي مسعود حيدري، مديرعامل باشگاه سپيدرود، رادني ديدار به عنوان مدير روابط عمومي و رسانه اي باشگاه سپيدرود انتخاب شد و با اين تيم قرارداد منعقد كرد. حرف تازه &– سپيدرود پس از تغييرات مديريتي اخير، اركان باشگاهش را سازماندهي مي كند تا براي حضور در فصل جديد آماده شود. طي حكمي از سوي مسعود حيدري، مديرعامل باشگاه سپيدرود، رادني ديدار به عنوان مدير روابط عمومي و رسانه اي باشگاه سپيدرود انتخاب شد و با اين تيم قرارداد منعقد كرد. ديدار دانش آموخته مهندسي معماري در مقطع كارشناسي ارشد است و از سال 93 به عنوان نخستين مدير رسانه اي باشگاه سپيدرود عهده دار اين سمت شد و سال گذشته به دليل اختلاف نظر با مديريت وقت سپيدرود از اين تيم جدا شد. - -