ويجياتو: مروري به داستان سريال Dark ؛ تاريك تر از زمان

سريال Dark دو ژانر علمي – تخيلي و جنايي را تركيب كرده و فضايي تاريك و رمزآلود به وجود آورده است. داستان دارك در شهر ويندن مي‌گذرد، شهر كوچكي مجاور يك نيروگاه هسته‌اي. هر چه بيشتر در سريال پيش مي‌رويم ...