انتخاب مسئول برتر روابط عمومي ورزش و جوانان كشور از خراسان رضوي

انتخاب مسئول برتر روابط عمومي ورزش و جوانان كشور از خراسان رضوي انتخاب مسئول برتر روابط عمومي ورزش و جوانان كشور از خراسان رضوي طي حكمي سروش پور آزاد، مسئول روابط عمومي اداره كل ورزش و جوانان خراسان رضوي به عنوان مسئول روابط عمومي برتر در كشور انتخاب شد. به گزارش خبرگزاري برنا از مشهد، سمينار مديران روابط عمومي هاي ادارات كل ورزش و جوانان كشور در همدان برگزار شد. در اين سمينار، سروش پور آزاد، مسئول روابط عمومي اداره كل ورزش و جوانان خراسان رضوي به عنوان مسئول روابط عمومي برتر در كشور انتخاب شد.