جريمه پنج ميليارد دلاري فيسبوك براي نقض حريم خصوصي

جريمه پنج ميليارد دلاري فيسبوك براي نقض حريم خصوصي تهران - ايرنا - شركت فيسبوك در توافقي با كميسيون تجارت فدرال آمريكا پذيرفت كه براي حل و فصل پرونده مربوط به نقض حريم خصوصي پنج ميليارد دلار جريمه پرداخت كند. شركت فيسبوك كه در ماجراي مربوط به ارائه اطلاعات خصوصي كاربران به شركت «كيمبريج آناليتيكا» متهم به نقض مقررات مربوط به كميسيون تجارت فدرال آمريكا بود، در نهايت پذيرفت كه پنج ميليارد دلار جريمه پرداخت كند تا اين پرونده فيصله يابد. كميسيون تجارت فدرال آمريكا در حال تحقيق پيرامون ارائه نامناسب اطلاعات خصوصي 87 ميليون كاربر به شركت مشاوره سياسي كيمبريج آناليتيكا بود و فيسبوك را متهم به نقض توافقي با اين سازمان در سال 2011 كرده بود. فيسبوك در انتخابات رياست جمهوري سال 2016 آمريكا اطلاعات 87 ميليون كاربر را در اختيار شركت كيمبريج آناليتيكا قرار داد و اين شركت از اين اطلاعات براي تحليل روانشناختي راي دهندگان براي كمك به پيروزي دونالد ترامپ در اين انتخابات استفاده كرد. شركت تحليل داده هاي كمبريج آناليتيكا كه با ستاد انتخاباتي ترامپ رئيس جمهوري آمريكا همكاري داشت، به حفظ بخشي از اطلاعات كاربران فيسبوك پس از قول به حذف آن، متهم شد و فعاليت اش به حال تعليق درآمد. اين شركت اطلاعات كاربران را از يك اپليكيشن فيسبوك كه قرار بود ابزاري در زمينه تحقيقات روان شناختي باشد، دريافت مي كرد در حالي كه شركت مزبور از مجوزهاي لازم براي دستيابي به اين اطلاعات برخوردار نبود. اين شركت با دسترسي غيرمجاز به اطلاعات كاربري هزاران آمريكايي در فيسبوك و تحليل روانشناختي آنان، به كارزار تبليغاتي ترامپ كمك كرد. طبق اعلام فيسبوك، شركت كمبريج آناليتيكا در سال 2015 تائيد كرد كه اين اطلاعات را از بين برده، اما فيس بوك گزارش هايي دريافت كرد مبني بر اينكه همه اين اطلاعات حذف نشده است.