كتاب "انديشه زايي روابط عمومي" منتشر مي شود

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| كتاب انديشه زايي روابط عمومي (روابط عمومي استراتژيك، تحقيقات و ابزارهاي ديجيتال) به همت انتشارات كارگزار روابط عمومي منتشر مي شود. به گزارش روابط عمومي انتشارات كارگزار روابط عمومي، اين كتاب، مجموعه دو روايت مهم از پروفسور جيمز اي. گرونيگ مي باشد. دانلود بروشور انتشارات كارگزار روابط عمومي (PDF) عنوان كتاب: انديشه زايي روابط عمومي نويسنده: پروفسور جيمز اي. گرونيگ ترجمه: حنانه باقريان ويرايش: زهرا بابازاده گان انتشارات: كارگزار روابط عمومي تلفن پخش: 09121938419- 88617577- 88617576 وب سايت: www.irancpr.ir- www.shara.ir پست الكترونيك: info@iranpr.org kargozar80@yahoo.com -