اينستاگرام با اينفلوئنسرهاي قانو ن شكن سختگيرانه تر برخورد مي كند

سازمان رقابت و بازار بريتانيا (CMA) اخيرا به اين موضوع پي برده كه بسياري از توافقنامه هاي تجاري ميان كمپاني ها و اينفلوئنسرها به صورت كامل اعلام نمي شوند و در همين راستا اينستاگرام بايد تغييراتي در پلتفرم خود اعمال كند. قوانين اينستاگرام در بريتانيا و ساير كشورها بيان مي كند كه توافقنامه هاي تجاري ميان كمپاني ها و كاربران بايد توسط هشتگ هاي ad# يا sponsored# مشخص شوند. استفاده از اين هشتگ ها به معناي آن است كه اينفلوئنسرها براي پخش محتوا پول دريافت مي كنند يا به آن ها هديه تعلق مي گيرد. اين توافقنامه ها معمولا ميان كمپاني ها و اينفلوئنسرها با تعداد بالاي فالور شكل مي گيرند. با وجود چنين قوانيني، CMA متوجه شده كه اينفلوئنسرها اغلب چنين توافقنامه هايي را به صورت واضح اعلام نمي كنند. علاوه بر اين، CMA به اين موضوع اشاره مي كند كه اينستاگرام اقدامات كافي براي رفع اين مشكل انجام نداده. در همين راستا اين پلتفرم براي جلوگيري از پيگرد قانوني به علت عدم رعايت قانون مصرف كننده، تغييراتي را اعمال مي كند. آگهي استخدام در ابتدا كاربران بايد اعلام كنند كه براي محصولات موجود در پست خود پول يا خدمات دريافت كرده اند. اگر ميان اينفلوئنسرها و كمپاني ها توافقنامه اي وجود داشته باشد، كاربران ملزم به اعلام آن خواهند بود. اينستاگرام اين پلتفرم ابزار «همكاري پولي» را در اختيار تمام كاربران خود قرار مي دهد. به وسيله اين ابزار كاربران راحت تر مي توانند در بالاي پست خود وجود توافقنامه را اعلام كنند. در نهايت اينستاگرام متعهد شده فناوري و الگوريتم هايي را براي شناسايي مواردي كه چنين توافقنامه هايي را اعلام نمي كنند، مورد استفاده قرار دهد. در صورت تشخيص چنين مواردي، اين پلتفرم به كسب و كارهاي مرتبط گزارش مي دهد تا با اينفلوئنسرهاي قانون شكن برخورد كنند. CMA اعلام كرده: «طبق اين تعهدات، اينستاگرام بايد ابزاري براي كسب و كارها توليد كند تا به آن ها در نظارت روي نحوه تبليغات محصولات كمك كند. با توسعه اين ابزار، كسب و كارها بايد از قوانين محافظت از مصرف كننده پيروي كنند و در مواقع لازم اقداماتي انجام دهند كه براي مثال مي توان به درخواست از اينستاگرام براي حذف پست اشاره كرد.» CMA از اين پلتفرم درخواست كرده كه پيشرفت هاي خود را به اين سازمان گزارش كند.