مرتضي اكبري مسئول روابط عمومي شوراي اسلامي شهر كرج شد

مرتضي اكبري مسئول روابط عمومي شوراي اسلامي شهر كرج شد طي حكمي از سوي اكبر سليم نژاد رئيس شوراي اسلامي كلانشهر كرج، مرتضي اكبري به عنوان مسئول روابط عمومي و ارتباطات اين نهاد منصوب شد. به گزارش خبرآنلاين از البرز : در حكم صادره از سوي سليم نژاد براي مسئول جديد روابط عمومي شوراي اسلامي شهر كرج آمده است: «با عنايت به تعهد و سوابق ارزنده جنابعالي به موجب اين ابلاغ به عنوان مسئول روابط عمومي شوراي اسلامي شهر كرج منصوب مي شويد. اميد است با اتكال به خداوند متعال و تقواي الهي و بهره گيري از منابع و ظرفيت هاي موجود با رعايت كليه ضوابط و مقررات قانوني در انجام امور محوله كوشا بوده و در سايه توجهات امام عصر (عج) موفق و مويد باشيد.» يادآور مي شود مسئول پايگاه خبري مديريت شهري كرج و حدود دو دهه فعاليت در حوزه رسانه با سمت خبرنگار، دبير سرويس و دبير تحريريه از سوابق مرتضي اكبري مسئول جديد روابط عمومي شوراي اسلامي شهر كرج است. 46