ماهواره قديمي شوروي و بوستر راكت چيني از يك برخورد فاجعه بار فرار كردند

طي چند روز گذشته بسياري منتظر يك برخورد ميان دو زباله فضايي در مدار اطراف زمين بودند كه مي توانست به ساير ماهواره ها آسيب وارد كند. اين دو زباله فضايي كه ماهواره از كار افتاده شوروي و بوستر راكت چيني بودند، با فاصله كمي از كنار يكديگر عبور كردند و برخوردي ميان آن ها صورت نگرفت. يك كمپاني خصوصي به نام «LeoLabs» كه در زمينه رديابي فضا فعاليت دارد، با استفاده از رادار مبتني بر زمين، اشياء فضايي را رديابي مي كند، احتمال برخورد اخير را 10 درصد يا بيشتر پيش بيني كرده بود. مديرعامل اين شركت در حالي كه اعلام كرده بود احتمال بالايي براي اين برخورد وجود دارد، چنين وضعيت را غيرعادي ندانسته بود. در مقابل ارتش آمريكا احتمال برخورد اين زباله هاي فضايي را صفر درصد اعلام كرده بود. ارتش آمريكا با استفاده از اطلاعات بزرگترين رادار و شبكه تلسكوپ موجود در جهان چنين پيش بيني را مطرح كرده بود. يكي از دانشمندان دانشگاه «تگزاس در آستين» به نام «موريبا جاه» در تلاش بوده تا آگاهي عمومي درباره تعداد بالاي زباله هاي فضايي در دور زمين را افزايش دهد. به گفته اين دانشمند، هميشه خطر برخورد زباله هاي فضايي وجود دارد و احتمال برخورد ماهواره شوروي با يك بوستر راكت چيني نشان مي دهد كه براي رديابي آن ها به تلاش بين المللي نياز است. جاه به اين موضوع اشاره كرده كه داده هاي وي، از احتمال وقوع ده ها برخورد خبر مي دهند. جاه انتظار داشته كه اين دو زباله فضايي در فاصله 72 متري يكديگر قرار بگيرند، با اين حال نتوانسته احتمال برخورد آن ها را پيش بيني كند. مديرعامل LeoLabs اعلام كرده كه شركتش به دنبال افزايش آگاهي عمومي درباره اين واقعه است، چرا كه اين اجسام ابعاد بزرگي داشته اند و در مدار تقريبا تميزي در مقايسه با مدارهاي ديگر قرار داشته اند. اين كمپاني همچنين مي خواهد آگاهي عمومي درباره مشكلاتي كه زباله هاي فضايي ايجاد مي كنند نيز افزايش دهد. به گفته وي، در طول هفته چندين بار ماهواره ها در فاصله 100 متري از يكديگر قرار مي گيرند.