ابراز خرسندي آذري جهرمي از تحقق آموزش مجازي فراگير با شاد

ابراز خرسندي آذري جهرمي از تحقق آموزش مجازي فراگير با شاد به گزارش سيتنا، مهندس آذري جهرمي با انتشار جديدترين آمار دسترسي به سامانه شاد، نوشت: اين آخرين آماري است كه در خصوص سامانه #شاد به من دادند، خوشحالم كه تلاش ها براي تحقق يك آموزش مجازي فراگير به نتيجه مي رسد. از وزير محترم آموزش و پرورش ممنونم. از تيم شاد نيز خواسته ام كه مشكلات موجود را رفع كنند. اگر پيشنهادي براي بهبود و توسعه شاد داريد لطفا اينجا بفرماييد. #دسترسي_همگاني