بنچمارك AMD Ryzen 5000 در ديتابيس SiSoftware منتشر شد

بنچمارك AMD Ryzen 5000 در ديتابيس SiSoftware منتشر شد

بنچمارك تراشه‌هاي AMD Ryzen 5000 در ديتابيس سي‌سافت‌ور نشان مي‌دهد اين تراشه‌ها درمقايسه‌با رايزن 3000 تقويت شده‌اند و قدرت پردازشي بيشتري ارائه مي‌دهند.