انتصاب مسئول روابط عمومي شوراي اسلامي شهر كرج

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| طي حكمي از سوي اكبر سليم نژاد رئيس شوراي اسلامي كلانشهر كرج، مرتضي اكبري به عنوان مسئول روابط عمومي و ارتباطات اين نهاد منصوب شد. به گزارش شارا، در حكم صادره از سوي سليم نژاد براي مسئول جديد روابط عمومي شوراي اسلامي شهر كرج آمده است: «با عنايت به تعهد و سوابق ارزنده جنابعالي به موجب اين ابلاغ به عنوان مسئول روابط عمومي شوراي اسلامي شهر كرج منصوب مي شويد. اميد است با اتكال به خداوند متعال و تقواي الهي و بهره گيري از منابع و ظرفيت هاي موجود با رعايت كليه ضوابط و مقررات قانوني در انجام امور محوله كوشا بوده و در سايه توجهات امام عصر (عج) موفق و مويد باشيد.» يادآور مي شود مسئول پايگاه خبري مديريت شهري كرج و حدود دو دهه فعاليت در حوزه رسانه با سمت خبرنگار، دبير سرويس و دبير تحريريه از سوابق مرتضي اكبري مسئول جديد روابط عمومي شوراي اسلامي شهر كرج است.