با پلتفرم SSP ديما از اپليكيشن و وب سايت خود درآمد كسب كنيد

نمايش تبليغ در اپليكيشن و وب سايت، يكي از راه هاي پردرآمد براي توسعه دهندگان است؛ اما چگونه مي توان از وب سايت يا اپليكيشن خود درآمد كسب كرد؟ SSP پلتفرمي است كه ازطريق آن ناشران مي توانند فضاهاي نمايش وب سايت يا اپليكيشن خود را مديريت كنند و آن ها را به بهترين قيمت بفروشند. اين پلتفرم موجب درآمدزايي بيشتر براي ناشران مي شود و شركت ديما ارائه دهنده ي اين پلتفرم است.تبليغ در اپليكيشن و وب سايت يكي از گزينه هايي است كه بسياري از افراد به آن فكر مي كنند. برندها به دنبال فضايي براي تبليغ و ناشران ديجيتال نيز به منظور كسب درآمد از اپليكيشن و وب سايت خود، به دنبال دريافت تبليغات هستند؛ به گونه اي كه هدفمند باشد و هر دو طرف راضي.يكي از روش هايي كه امروزه براي نمايش تبليغات هدفمند از آن استفاده مي شود، پلتفرم هاي مديريت عرضه فضاي نمايش يا Supply-Side Platform) SSP) است. در اين روش، تبليغاتي به كاربران نمايش داده مي شود كه موضوع دلخواه آن ها است؛ يعني از يك طرف كاربران از ديدن اين تبليغات فرار نمي كنند و از طرف ديگر، براي ناشران ديجيتال، همان صاحبان وب سايت و اپليكيشن، درآمد چشمگيري در پي دارد.كاربران تبليغات هدفمند را دوست دارندميزان استفاده از اينترنت و فضاي ديجيتال روزبه روز در حال افزايش است و كاربران بيشتري هر روز به اين فضا وارد مي شوند (نمودار زير). علاوه بر ورود به وب سايت ها و استفاده از مطالب آن ها، اپليكيشن ها نيز بسيار مورد توجه قرار گرفته اند. اين موضوع باعث شده است تبليغات ديجيتال به يكي از روش هاي اصلي درآمدزايي ناشران ديجيتال تبديل شود.ديماعلاوه بر اين، حفظ تجربه ي كاربري دركنار درآمدزايي بيشتر از تبليغات، به يكي از مهم ترين مسائل براي ناشران تبديل شده است؛ زيرا اين امر وفاداري كاربران به اپليكيشن آن ها را تعيين مي كند. توسعه دهندگان زمان زيادي براي ساخت اپليكيشن يا راه اندازي وب سايت با تجربه ي كاربري مناسب صرف مي كنند؛ به همين دليل، نكاتي وجود دارد كه ناشران به آن ها اهميت زيادي مي دهند: - نمايش ندادن تبليغات تكراري و نامرتبط به كاربر - كنترل تعداد نمايش تبليغ ها - كنترل بر قيمت و محتواي تبليغ نمايش داده شدهدرنتيجه، نارضايتي كاربران از تبليغات مزاحم و غيرمرتبط و نگراني ناشران ديجيتال درباره ي از دست دادن كاربران، باعث شد استفاده از پلتفرم هاي مديريت عرضه ي فضاي نمايش يا Supply-Side Platform به نيازي ضروري تبديل شود.پلتفرم مديريت عرضه فضاي نمايش (SSP) چيست؟پلتفرم SSP يكي از تكنولوژي هاي اتوماسيون تبليغات ديجيتال است. در اين پلتفرم، ناشران مي توانند فضاهاي نمايشي وب سايت يا اپليكيشن خود را مديريت كنند و آن ها را در مزايده ي لحظه اي به بهترين قيمت بفروشند. پلتفرم SSP سرويسي تقريبا جديد براي مديريت فضاي تبليغاتي ناشران است كه نه تنها آن ها را متضرر نمي كند؛ بلكه موجب درآمدزايي بيشتر براي ناشران مي شود.مهم ترين ويژگي SSP امكان فروش فضاي نمايش تبليغاتي (Inventory) وب سايت يا اپليكيشن به صورت مزايده لحظه اي (Real-Time Bidding) است. در مزايده ي لحظه اي با ايجاد رقابت بين تبليغ دهندگان بر سر فضاي نمايش، درآمد ناشر نيز افزايش مي يابد. همچنين، علاوه بر افزايش درآمد، بخت نمايش تبليغ مرتبط به كاربران نيز به شكل چشمگيري افزايش خواهد يافت.تبليغ در اپليكيشن و وب سايت با اين روش، هم صاحبان برند و مشتريانشان را راضي نگه مي دارد، هم ناشران و ميزان درآمدشان را.پلتفرم هاي SSP در ايران چگونه كار مي كند؟سابقه ي پيدايش SSP در ايران به اوايل دهه ي 1390 برمي گردد؛ اما ضعف فني دركنار بي اعتمادي ناشران بزرگ به اين پلتفرم ها، تا مدت ها باعث شد از رشد اين پلتفرم جلوگيري شود. درنهايت، كارايي بهتر SSP در مقايسه با روش هاي ديگر و رقابت بر سر ارائه ي خدمات بهتر به ناشران ديجيتال، سبب شد اين افراد، به ويژه صاحبان اپليكيشن هاي معروف، از اين پلتفرم ها استفاده كنند و به فكر كسب درآمد بيشتر از اپليكيشن خود باشند.تقريبا تمام فضاي نمايش تبليغات اپليكيشن ها به صورت برنامه ريزي شده يا Programmatic و ازطريق پلتفرم هايSSP خريده مي شود. در حال حاضر، بيشتر فضاهاي تبليغاتي وب سايت ها را نيز SSP ها مديريت مي كنند. با اين حال، نكته ي مهم درباره ي اكثر SSP هاي ايران اين است كه هم زمان از انواع فرمت هاي تبليغات (ويدئو و بنر و همسان) پشتيباني نمي كنند و هم زمان به اپليكيشن ها و وب سايت ها نيز سرويس نمي دهند.شركت ديما؛ ارائه دهنده ي پلتفرم SSP در ايران در ايران پلتفرم هايي وجود دارند كه مي توان آن ها را به عنوان نمونه اي موفق و كارا نام برد. پلتفرم مديريت عرضه فضاي نمايش ديما جزو معدود پلتفرم هايي است كه انواع فرمت هاي تبليغات بنر و همسان و ويدئو را به صورت هم زمان روي اپليكيشن ها و وب سايت ها پشتيباني مي كند.از ديگر ويژگي هاي پلتفرم SSP ديما مي توان به موارد زير اشاره كرد: - تسويه حساب به موقع و منظم - محاسبه ي درآمد براساس نمايش تبليغ (CPM) و نه براساس كليك (CPC): درآمد ناشر به كيفيت طرح بنر يا خلاقه وابسته نيست. - امكان تعيين كف قيمت (Price Floor): ناشر مي تواند تعيين كند فضاي تبليغاتي را كمتر از رقمي مشخص نفروشد. - امكان اعمال محدوديت روي محتواي تبليغ: محتواي متناسب با اپليكيشن و كاربر تبليغ شود. - اجراي آسان ازطريق SDK يا API - پشتيباني قويعلاقه مندان و صاحبان اپليكيشن و وب سايت هايي كه تمايل دارند از پلتفرم براي مديريت عرضه ي فضاي نمايش خود استفاده كنند، مي توانند به وب سايت ديما مراجعه كنند و با كارشناسان در ارتباط باشند تا ضمن كسب اطلاعات بيشتر، فضاي نمايش خود را به صورت رايگان در اين پلتفرم ثبت كنند. همچنين، تيم ديما در نمايشگاه الكامپ در سالن الكامپ استارز، پاسخ گوي شما خواهد بود.