بازخواني گفتگوها با مردي كه بر فراز ماه، تنهاترين انسان جهان بود

بازخواني گفتگوها با مردي كه بر فراز ماه، تنهاترين انسان جهان بود

مايكل كالينز يكي از سه فضانورد آپولو 11 بود كه از بخش فرماندهي فضاپيما فداكارانه شاهد قدم نهادن همسفرانش روي ماه بود.