فاواي كلانشهرها از راهكارهاي خود مي گويند

فاواي كلانشهرها از راهكارهاي خود مي گويند تهران- ايرنا- در نمايشگاه الكامپ 2019 مدير عامل فاواي كلانشهرها در نشستي از مشكلات، راهكارها و دغدغه هاي كلان شهر خود مي گويند. سعيد حيدري مدير عامل فاواي شهرداري شيراز در اين نشست گفت: دغدغه ها در كلان شهرها متفاوت است. وي ادامه داد: حفظ باغات و نگه داري بافت فرهنگي مهمترين دغدغه شهرداري شيراز است كه نيازمند ارائه راه حال از طرف استارتاپ ها است. نياز به ارتباط بيشتر با مردم داريم همچنين محمود دهقان مدير عامل فاواي شهرداري كرج با اشاره به اقدامات اثرگذار اين شهرداري، اظهار كرد: ديتاهاي ثبتي بسياري براي سهولت كار در شهرداري داريم كه در اختيار مديريت ها قرار گرفت. همچنين از نرم افزار مديريتي داشبورد استفاده كرديم. وي ادامه داد: راه اندازي سامانه كرج، استعلام الكترونيك از اداره اسناد نيز از ديگر اقدامات فاواي شهرداري است. دهقان عنوان كرد: در مديريت پسماند شهري و تفكيك زباله ها همچنين جمع آوري و ارسال مواد قابل بازيافت، مشكل اصلي اين استان است كه استارتاپ ها مي توانند با ايده هاي خود به ما كمك كنند. وي تصريح كرد: همچنين سامانه سرويس مدارس و مديريت گره هاي ترافيكي نيز نياز به ايده هاي جديد دارد. دهقان با اشاره به مهمترين حوزه كه نياز به فناوري دارد، اظهار كرد: در بسياري از تحقيقات و مسائل نياز به ارتباط و پايش مردم است كه بايد دانش بنيان ها در اين زمينه و براي كسب اعتماد مردم نسبت به شهرداري سامانه هايي را طراحي كنند. وي با اشاره به سه چالش اصلي، عنوان كرد: اداره شهرها به صورت پر هزينه، نبود درآمد پايدار و ايجاد شفافيت داده ها و مشاركت مردم در جمع آوري آنها از چالش هاي شهرداري است. همچنين استارتاپ ها و صاحبان ايده مي توانند با ورود به آدرس اينترنتي smart.tehran.ir با فاواي شهرداري كرج ارتباط برقرار كنند. استارتاپ ها سامانه پايدار ارائه كنند همچنين حميدرضا ابطحي مدير عامل فاواي اصفهان گفت: از سال 70 تا 90 دوره اوج و شكوفايي شهرها است و از سال 92 به بعد تا 97 با ركود درآمد مواجه شدند. وي ادامه داد: از سال 98 از ركود خارج شده است اما درآمد كافي ندارد بنابراين سامانه ها و سيستم ها در شهر هوشمند بايد خودكفا باشد و نبايد پشتيباني دريافت شود. ابطحي ادامه داد: نياز است بيزينس مدل به نحوي ارائه شود كه سامانه ها خود را اداره كنند و شهرداري نقش تسهيلگر و حمايت گر داشته باشند و نياز نباشد هر ماه پولي براي ادامه كار آنها پرداخت شود.