پرونده سلامت الكترونيك با اطلاعات پزشكي 70 ميليون ايراني در حال تكميل است

«حميدرضا صفي خاني» رييس مركز مديريت آمار و فناوري اطلاعات وزارت بهداشت با اعلام اينكه اطلاعات پزشكي 70 ميليون ايراني در سامانه پرونده الكترونيك وزارت بهداشت بهداشت ثبت شده است به ديجياتو اعلام كرد اين اطلاعات پس از بي نام سازي، پنهان سازي و كد گذاري مي شوند و سپس روي آنها تحليل انجام مي شود. به گفته او فاز اول وارد شدن اطلاعات سطح اول و نمايشگري پرونده انجام شده و اكنون فرايند ارجاع الكترونيك در حال انجام است. چندين سال است كه وزارت بهداشت راه اندازي پرونده الكترونيك را در برنامه هاي خود دارد و از ابتداي برنامه ششم توسعه مدل استانداردي براي اجراي آن در نظر گرفته است. صفي خاني در نشست خبري الكامپ از راه اندازي اين سامانه و وارد شدن اطلاعات 70 ميليون ايراني در آن خبر داد كه موجب تسريع فرآيندها و خدمات پزشكي مي شود. صفي خاني در پاسخ به نحوه پردازش اطلاعات بيماران به ديجياتو توضيح داد: «اطلاعات پس از ورود بينام شده و بعد از آن پنهان سازي مي شوند و بروي آنها كدگذاري انجام مي شود كه در نهايت مي توان آنها را تحليل كرد و برنامه ريزي انجام داد. البته كاربران نمي توانند به اين اطلاعات دسترسي داشته باشند. به عنوان مثال مي توان مشخص كرد در كدام مناطق چه بيماري هايي فراگيرتر هستند.» صفي خاني مي گويد در پرونده الكترونيك تمامي اطلاعات فرد از قبل تولد تا پس از مرگ ثبت خواهد شد. اين اطلاعات يكپارچه شده و در اختيار پزشكان سطح يك و دو قرار گرفته، ضمن آنكه درمانگران هر دو سطح به اطلاعات دسترسي خواهند داشت. بنابراين اطلاعات ثبت شده و محفوظ مي ماند. «در قسمت نمايشگر پرونده سلامت نيز بخشي از اطلاعات ثبت شده در اختيار فرد قرار مي گيرد و بخشي از آنها تنها براي درمانگران قابل مشاهده است. ضمن آنكه محرمانگي اطلاعات نيز رعايت خواهد شد.» او در ادامه عنوان كرد كه سامانه پرونده الكترونيك در به نحوي طراحي شده كه ساير كسب و كارهاي علاقمند مي توانند وارد آن شده و با وزارت بهداشت همكاري داشته باشند. همچنين در اين نشست تفاهمنامه همكاري فني و فرآيندي براي افزايش سطح كيفي خدمات اورژانس و هوشمندسازي ارتباطات پيش بيمارستاني و بيمارستاني ميان سازمان اورژانس كشور و مركز مديريت فناوري اطلاعات وزارت بهداشت امضاء شد. اين تفاهمنامه ميان «پيرحسين كوليوند» رئيس اورژانس كشور و مديريت هاي پزشكي و صفي خاني منعقد شد. بر اساس اين تفاهم نامه  همكاري فني و فرآيندي براي افزايش سطح كيفي خدمات اورژانس و هوشمندسازي ارتباطات پيش بيمارستاني و پذيرش بيمارستاني است تا زمان ارائه خدمات اورژانس، به حداقل زمان كاهش يابد. به گفته كوليوند اپليكيشن 115 هم اكنون قابل نصب روي گوشي هاي موبايل است و در نمايشگاه الكامپ امسال در سالن دولت الكترونيك عرضه شده است، افزود: اين اپليكيشن امكان دريافت هشدارهاي لازم مربوط به حوادث در مسيرها و نيز مباحث مربوط به خودامدادي و دگرامدادي را براي كاربران ارائه مي كند: «با اجراي اين تفاهمنامه، در صورتي كه فرد با اورژانس تماس بگيرد، تمام اطلاعات وي به اورژانس منتقل شده و زمان ارائه خدمات پيش بيمارستاني و پذيرش اورژانس به حداقل زمان ممكن كاهش مي يابد. اين اطلاعات اوليه، پس از جانمايي فرد تماس گيرنده با بيمار و آشنايي اورژانس با وضعيت پرونده سلامت الكترونيك بيمار دريافت مي شود.»