رونمايي از نمايشگر پرونده الكترونيك سلامت

رونمايي از نمايشگر پرونده الكترونيك سلامت سامانه نمايشگر پرونده الكترونيك سلامت با هدف تبادل اطلاعات پزشك و بيمار و افزايش كيفيت ارائه خدمات در سالن دولت الكترونيك نمايشگاه الكامپ رونمايي شد. حميدرضا صفي خاني رئيس مركز مديريت آمار و فناوري اطلاعات وزارت بهداشت امروز در نشست خبري در حاشيه نمايشگاه الكامپ با اعلام اين خبر گفت: پرونده الكترونيك سلامت تنها يك سامانه نيست و فرآيندي است كه مي تواند در جهت بهبود خدمات قابل ارائه به مردم در حوزه سلامت عمل كند. وي با تأكيد بر اينكه هم اكنون موضوع خدمات يكپارچه در سطح استعلام هويت و وضعيت بيمه اي مردم در اين سرويس ارائه شده است، گفت: آنچه كه امروز در پروژه پرونده الكترونيك سلامت شاهد آن هستيم اين است كه بخشي از اطلاعات پرونده سلامت مردم مي تواند در صورت نياز در خدمت درمانگر و نيز خدمت گيرندگان قرار گيرد. بر اين اساس يكي از اقداماتي كه در نمايشگاه الكامپ و در سالن دولت الكترونيك از سوي وزارت بهداشت ارائه شده است، سامانه نمايشگر پرونده الكترونيك سلامت است كه امكان دريافت اطلاعات را به جمعيت تعريف شده و پزشك مرتبط مي كند. رئيس مركز مديريت آمار و فناوري اطلاعات وزارت بهداشت با بيان اينكه موضوع اتصال سازمان هاي بيمه گر در پرونده الكترونيك سلامت به صورت پايلوت در حال انجام است، خاطرنشان كرد: فاز بعدي اين پروژه تكليف قانوني براي وزارت بهداشت در نظر گرفته است تا اطلاعات جمعيت تعريف شده از سطوح اوليه تا سطوح تخصصي و نيز فرآيند ارجاع الكترونيك بيمار در كل كشور برقرار شود. وي گفت: امكان اضافه كردن خدمات ارزش افزوده و امكان توسعه كسب و كارهاي نوپا در سرويس نمايشگر پرونده الكترونيك سلامت وجود دارد و اميد مي رود با استقرار كامل اين پروژه، شاهد افزايش كيفيت در اين بخش باشيم. صفي خاني با تأكيد بر اينكه در حال حاضر اطلاعات 73 ميليون نفر از جمعيت كشور كه يك بار از خدمات پزشكي استفاده كرده اند، در بستر نظام سلامت الكترونيك به ثبت رسيده است، گفت: در شبكه ارائه اين خدمات، دسترسي به پرونده بيمار براي درمانگر وجود دارد و پس از بازخورد نظرات درمانگر، اين پرونده به صورت الكترونيك به پزشك سطح يك و دو نيز ارائه مي شود كه تشخيص نهايي آن در پرونده قابل ثبت خواهد بود. وي با تأكيد بر اينكه داده هاي سلامت در همه جاي دنيا از محرمانگي بالايي برخوردارند، گفت: واحد ارسال اطلاعات اين طرح بر مبناي يك مدل بين المللي و با استفاده از فرآيند كدگذاري در يك پلتفرم شكل گرفته و ديناميك سازي و پنهان سازي اطلاعات از جمله ويژگي هاي آن است. بر اين اساس دو خروجي مشخص در اين نمايشگر ديده شده است كه در يك خروجي پرونده فردي براي دريافت اطلاعات شخص وجود دارد و خروجي ديگر براي نظامات تصميم گيرنده مبتني بر شواهد و امكان تحليلي نظام سلامت ديده شده است. صفي خاني هدف از اجراي اين طرح را ارتقاي اطلاعات فرد از وضعيت سلامتي خود و نيز ارتقاي سبك زندگي براي بهبود فعاليت هاي بدني و مراقبت هاي پزشكي عنوان كرد./مهر