نتايج اقدامات اطلاع رساني نمي شود؛ ضعف در عملكرد روابط عمومي ها

نتايج اقدامات اطلاع رساني نمي شود؛ ضعف در عملكرد روابط عمومي ها استاندار همدان با بيان اينكه هيچ مديري حق ندارد در برابر فروش اموال مازاد مقاومت كند، از ضعف در اطلاع رساني مسئولان سخن گفت. به گزارش خبرگزاري موج همدان، سيد سعيد شاهرخي، استاندار همدان در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان همدان با اشاره به ضعف در اطلاع رساني اقدامات صورت گرفته، اظهار كرد: يكي از نقاط ضعف ما اين است كه با وجود كارهايي كه انجام مي دهيم اطلاع رساني نمي كنيم از مسوولان استان خواست در اين زمينه ورود بيشتري داشته باشند. نتايج اقدامات، اطلاع رساني نمي شود شاهرخي افزود: همدان از استان هاي پيشتاز در سياست هاي 24گانه و برنامه عملياتي اقتصاد مقاومتي در كشور است و رئيس سازمان برنامه و بودجه استان بايد جمع بندي از مجموعه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتي را در قالب چهار كميته انجام شده آماده كند. استاندار همدان در ادامه با اشاره به با اشاره به ضعف در اطلاع رساني و كميته فرهنگي ستاد اقتصاد مقاومتي و تاكيد بر اينكه اين كميته بايد بيشتر به برنامه عملياتي بپردازد افزود: در حوزه گفتمان براي نشر و تثبيت و جلب نگاه همه به اقتصاد مقاومتي بايد برنامه هاي عملياتي در حوزه هاي مختلف داشته باشيم. وي با بيان اينكه از كميته فرهنگي انتظار داريم مولفه ها را قابل اندازه گيري كند افزود: در جلسه امروز فرماندار رزن عملكرد خود را ارائه كرد، معتقدم شهرستان رزن به مثابه يك كارگاه سازندگي در بخش هاي مختلف بهداشت و درمان، سلامت، راه ها و ... بي ادعا كار هاي خود را انجام مي دهند. شاهرخي با اشاره به ضعف در اطلاع رساني و اينكه مديران مختلف دستگاه هاي اجرايي بايد شرايط اقتصادي كشور را درك كنند بيان كرد: امروز موضوعي كه مي تواند با صلابت دشمن را به عقب براند و موفقيت را تضمين كند، كار جهادي و شبانه روزي است و اگر مديري به اين باور ندارد، بايد جاي خود را به كسي ديگري بدهد. وي با تاكيد بر اينكه داشتن روحيه جهادي، كار جهادي و شبانه روزي از ضروريات و ويژگي هاي مديراني است كه مي خواهند كار را پيش ببرند افزود: ما انتظار نداريم كه سرمايه گذار پشت در اتاق مدير و كارشناس معطل شود. استاندار همدان از مديركل اقتصاد و دارايي و معاون امور اقتصادي خواست تا مجوز هاي بي نام آماده داشته باشند تا در صورت وجود سرمايه گذار داراي اهليت فقط اسم در مجوز نوشته شود و افزود: در طول سال، ماه و روزانه كار هاي متعددي به مديران ارجاع مي شود، مديران بايد اين كار ها را به زير مجموعه خود داده و خود آنها براي كار هاي مهم اقدام كنند. وي با بيان اينكه بايد در پايان دولت بگوييم با انجام 10 اقدام در همدان، دولت براي يك قرن كار انجام داده است، افزود: مديران دچار كار هاي روزمره و عادي نشوند چراكه كار هاي فوق العاده اي براي انجام داريم. همدان بايد در غرب كشور تبديل به قطب پزشكي شود شاهرخي با اشاره به اينكه همدان بايد در غرب كشور تبديل به قطب پزشكي شود بيان كرد: با تاسيس مركز پيوند اعضا در غرب كشور فاصله اي نداريم و آموزش ها در اين رابطه سپري شده است. وي در ادامه با بيان ضعف در اطلاع رساني، به موضوع بودجه اشاره كرد و با بيان اينكه امروز با تحريم نفت فشار شديدي روي بودجه است و مصمم هستيم كه كشور را اداره كنيم تاكيد كرد: هيچ مديري حق ندارد در برابر فروش اموال مازاد مقاومت كند، در صورت جلوگيري از فروش اموال مازاد اين را يك خيانت مي دانيم. استاندار همدان با بيان اينكه با توجه به شرايط پيش آمده فروش نفت ايران كاهش خواهد داشت افزود: بايد بودجه در درون كشور تامين شود و يكي از موارد تامين بودجه در صرفه جويي است و مديران بايد از هزينه هاي غير ضروري دستگاه ها جلوگيري كنند. وي در ادامه با اشاره به واگذاري پروژه هاي نيمه تمام به بخش خصوصي با بيان اينكه براي سال جاري 170 تا 180 پروژه نيمه تمام استان بايد به بخش خصوصي واگذار شود ادامه داد: استان همدان رتبه نخست كشور در واگذاري پروژه ها به بخش خصوصي دارد و 23 درصد واگذاري هاي كشور مربوط به استان همدان است. شاهرخي با اشاره به ضعف در اطلاع رساني و اينكه بار ها گفته ام كه من چند ماه نيست به همدان آمده ام بلكه 15 سال در اين استان بوده ام افزود: همدان مردم با فرهنگ، بااصالت، متدين و قانعي دارد. سياسي برخورد نمي كنيم وي با اشاره به اينكه در استان همدان ما برخورد سياسي نداريم و اگر كسي اين خصوصيت را دارد ناشي از برداشت شخصي اوست افزود: قدرت پردازش نكات منفي ما فوق العاده است يعني در دو ساعت جلسه اگر نكات خوب گفته شد يك عده نشسته اند تا ببينند كجا ضعفي بود آن را تيتر اول روزنامه، سايت، سخنراني و مصاحبه كنند و اين كار گناه بزرگي است و نبايد اعتماد مردم را خدشه دار كرد. استاندار همدان با اشاره به ضعف در اطلاع رساني و اينكه دشمن به دنبال نااميدي مردم است افزود: اين طور طرح كردن مسائل باعث ياس و نااميدي مردم مي شود. وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به اينكه مركز آمار ايران يك مركز رسمي ملي است و مركز جهاني مانند يونسكو و سازمان ملل به استناد اين مركز تحليل مي كنند افزود: اين مركز هر ساله در هر فصل براساس روش هاي علمي اثبات شده 31 استان را بررسي و مشخص مي كند نرخ بيكاري هر فصل در هر استان چقدر است، بنابراين هيچ استاني در ارائه اين آمار نقشي ندارد. شاهرخي با اشاره به اينكه برخي گفته اند كجا نرخ بيكاري استان 6.1 درصد است مگر نه اينكه 10 درصد نوشته شده است؟ افزود: اين افراد فرق نرخ بيكاري فصلي و سالانه را نمي دانند منتها نمي شود اين مباحث ريز را به مردم گفت، اين افراد دنبال ايجاد شبهه هستند. وي با بيان ضعف در اطلاع رساني، گفت: سال گذشته نرخ بيكاري استان همدان در فصل بهار 8.2 درصد بوده و امسال به لطف خدا و همت مردم نرخ بيكاري به 6.1 درصد رسيده است. نرخ بيكاري استان در فصل بهار 6.1 درصد است استاندار همدان با اشاره به اينكه وقتي دو شاخص را كنار هم مي گذاريم بيان كننده دقت اين آمار است افزود: عدد 6.1 درصد، نرخ بيكاري استان در فصل بهار است و در تابستان ممكن است هفت و در پاييز و زمستان ممكن است 8 يا 10 شود. وي با بيان ضعف در اطلاع رساني و اينكه نرخ مشاركت استان همدان سال گذشته در فصل بهار حدود 42 درصد است افزود: اكنون نرخ مشاركت استان به حدود 44 درصد رسيده يعني دو درصد مشاركت مردم و اشتغال مردم به كار بيشتر شده است. شاهرخي با بيان اينكه من عينا از روي مطلبي كه سازمان مديريت و وزير كشور اعلام كرده آمار را ارائه كرده ام افزود: آقايي مصاحبه مي كند كه بين مردم رفتم و ديدم بيكاري زياد است، اين حرف خيلي غير كارشناسي شده است، حداقل يك فرد عامي اين حرف را بزند مي گوييم نمي داند!. وي با اشاره به اينكه 6.1 درصد بيكاري فصلي و 10 درصد بيكاري در ميانگين سال به معني همان 50 هزار نفر بيكار است افزود: براي اين بيكاري برنامه ريزي شده كه در سه سال با 15 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري بتوانيم شرايط اشتغال را بهبود بدهيم. استاندار همدان با اشاره به اينكه دوباره تأكيد مي كنم كه در استان كار مي شود افزود: ضعف واقعي ما اين است كه اقداماتي كه انجام مي دهيم را نمي توانيم نمايش دهيم. وي با بيان ضعف در اطلاع رساني در بخش ديگري از سخنانش بيان كرد: آمريكا قوانين بين المللي را قلدرمأبانه را عليه ايران كنار گذاشت هرچند در زمان كوتاهي با فشار حداكثري بر كشور و تشديد تحريم ها مي خواست موجب فروپاشي اقتصاد ايران شود تا مردم از وضعيت پيش آمده ناراضي شوند و از حاكميت فاصله بگيرند. شاهرخي با بيان اينكه آمريكا بعد از خروج از برجام برنامه داشت تا در ماه هاي اول به نتيجه برسد اما باز هم موفق نشد گفت: آمريكا خروج از برجام را بر مبناي يك محاسبه غير منطقي و غير انساني انجام داد. وي افزود: در زمان كوتاهي و با تاسي از رهنمودهاي مقام معظم رهبري و اقدامات ارزنده جمهوري اسلامي و در راس آن اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي، دولت توانست اثبات كند كه محاسبه آمريكا غلط بوده است. استاندار همدان با بيان ضعف در اطلاع رساني و اينكه آمريكا نه مردم ايران را و نه ظرفيت هاي ما را شناخته و نه همبستگي ملت و تبعيت از رهبري را درك كرده است افزود: راه مقابله براي عقب بردن دشمن انسجام، وحدت و همدلي است كه بايد هر روز تقويت شود.