اهدا تنديس زرين سرآمدي به روابط عمومي بانك ملي

اهدا تنديس زرين سرآمدي به روابط عمومي بانك ملي خبرهاي بانكي - در هشتمين دوره آيين تقدير از سرآمدان روابط عمومي ايران، روابط عمومي بانك ملي تنديس زرين سرآمدي را دريافت كرد. اهدا تنديس زرين سرآمدي به روابط عمومي بانك ملي اهدا تنديس زرين سرآمدي به روابط عمومي بانك ملي به گزارش خبرهاي بانكي، در اين مراسم كه با حضور مديران و كارشناسان روابط عمومي كشور در دانشگاه تربيت مدرس تهران برگزار شد.،تنديس زرين سرآمدي به نادر اكبري وند رييس اداره كل روابط عمومي بانك ملي ايران اهدا شد. گفتني است در اين دوره كارگاه هاي آموزشي ''راهبرد نويسي و خط مشي گزاري ارتباطي'' وهمچنين ''فرآيند نگاري و استاندارد سازي فعاليت هاي روابط عمومي '' برگزار شد. در مراسم اختتاميه اين دوره ،همچنين ضمن گراميداشت ياد و خاطره استاد خوب انديش و سرآمد روابط عمومي كشور ''هوشنگ عباس زاده '' كه به تازگي دعوت حق را لبيك گفته است، با اهداي لوح از خانواده وي تجليل گرديد.