روزياتو: آيا مي دانيد كوچك ترين قهوه خانه ايران كجاست؟ (تماشا كنيد)

قهوه خانه حاج علي درويش ، كوچك‌ترين قهوه‌خانه ايران است كه در سال 1395 توسط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به عنوان ميراث ناملموس كشور ثبت ملي شده است. اين قهوه خانه كه در سال 1297 توسط پدر حاج كاظم ...