واكنش آذر جهرمي به منتفي شدن اتصال كارت بانكي به كارت سوخت (به روز رساني)

چند ماه قبل طرحي جديد در دستور كار مجلس قرار گرفته بود كه مي شد آن را نوآوري در سهميه بندي سوخت توصيف كرد. اين طرح برمبناي اختصاص سهميه روزانه 0.8 الي 1 ليتر به ازاي هر ايراني مطرح شده است كه به معناي ارائه 24 الي 30 ليتر بنزين ماهانه براي هر نفر خواهد بود و افراد فاقد خودرو نيز مي توانند سهميه خود را به متقاضيان واگذار كنند. قيمت بنزين سهميه بندي شده همان نرخ هاي فعلي (1000 تومان) اعلام شده است و قيمت بنزين آزاد نيز براساس نرخ هاي فوب خليج فارس در حدود 3000 تومان در نظر گرفته شده است. براساس ارزيابي هاي انجام شده، اجراي چنين طرحي مي تواند به معناي تورم 4 درصدي براي چند دهك مرفه جامعه باشد اما دهك هاي پايين 1 و 2 و 3 هيچ افزايش تورم مستقيمي را كه ناشي از اين طرح باشند تجربه نخواهند كرد. ثابت ماندن نرخ گاز CNG و گازوييل يكي از محورهاي مهم اين طرح سهمينه بندي بنزين است كه در راستاي جلوگيري از تورم حمل و نقل كالا در نظر گرفته شده است. قيمت بنزين نمايندگان مجلس معتقدند كه افزايش قيمت بنزين مي تواند در راستاي مصارف مهمي مانند اشتغال زايي، توسعه مترو و اتوبوس در كلان شهرها، توسعه جايگاه هاي CNG و امثالهم به كار گرفته شود و از سوي ديگر مصرف سوخت رو به افزايش روزانه كشور را كاهش دهد. اين رقم ظاهرا حالا از 92 ميليون ليتر گذر كرده است و براي سال 98 پيش بيني مصرف روزانه يكصد ميليون ليتر نيز چندان عجيب نيست، اما به واسطه صرفه جويي مصرف كنندگان و جلوگيري از قاچاق، احتمال كاهش اين رقم در صورت افزايش قيمت سوخت وجود دارد. مشكل ديگر در خصوص اجرايي كردن اين طرح، ارائه بستري براي تبادلات سوخت (يا سهميه ريالي به ازاي سوخت) است كه نمايندگان مجلس معتقدند به واسطه سيستم پرداخت يارانه ها و سيستم بانكي كشور، هم اكنون امكان داد و ستد سهميه سوخت فراهم است. به خصوص كه چندماه قبل نيز امكان تبديل كارت هاي بانكي به كارت سوخت توسط وزارت ارتباطات اجرايي شد. با اين توضيحات افزايش قيمت بنزين به 3000 تومان و تصويب اين طرح محتمل به نظر مي رسد اما اين طرح نيز مانند ساير برنامه هاي مطرح شده در مجلس با مخالفت هايي مواجه است كه اساس آن به تجربه هاي تلخ گذشته در رابطه با افزايش قيمت سوخت باز مي گردد. همچنين اجراي چنين طرحي مي تواند باعث افزايش فشارها بر اقشار مختلف جامعه شود. قيمت بنزين مسافركش هاي شخصي، رانندگان آژانس، رانندگان وانت و شاغلين در سرويس هاي تاكسي اينترنتي از جمله اقشاري هستند كه مستقيما در اثر افزايش شديد قيمت سوخت و سهميه بندي بنزين آسيب مي بينند و تعيين سهميه ويژه براي اين دسته از افراد نيز با حاشيه هايي همراه است كه پيش از اين به انواع مختلف تجربه شده است. توضيحات تكميلي اميرآبادي عضو هيات رئيسه مجلس را در اين رابطه مي توانيد از طريق ويديوي زير مشاهده فرماييد. نقش اثرگذار و غيرقابل انكار بنزين در زندگي و معيشت مردم سبب شده است تا قيمت و ميزان مصرف آن در كشور يكي از مهم ترين و اساسي ترين موضوعات اقتصادي خانوارها و دولت ها محسوب شود. افزايش نرخ دلار، تفاوت فاحش نرخ سوخت در ايران نسبت به كشورهاي همسايه، افزايش قاچاق و مصرف بنزين از جمله مواردي به شمار مي رود كه دولت و مجلس را براي سهميه بندي بنزين ترغيب كرده است. قيمت بنزين براساس اين گزارش، موافقان، دليل اين تصميم را رشد كم سابقه مصرف بنزين در ماه هاي اخير مي دانند. چنانكه در صورت ادامه رشد بي رويه مصرف بنزين ايران كه اكنون از واردات اين فرآورده نفتي بي نياز شده است، مجبور خواهد شد دوباره به واردات اين فرآورده روي بياورد. در ماه هاي گذشته روند بازيابي كارت هاي سوخت براي ورود به فرآيند سهميه بندي آغاز شده است. سهميه بندي بنزين در طول اولين دوره اجراي اين طرح در مدت 8 سال 75 ميليارد دلار صرفه جويي در منابع كشور در پي داشت. اعتراض اقتصاد دانان به احتمال اجرايي شدن طرح سهميه بندي بنزين (به روز رساني) با گذشت حدود پنج ماه زمان از بررسي طرح فوق در صحن مجلس، حالا به نظر مي رسد كه بار ديگر موضوع سهميه بندي كلاسيك سوخت (مشابه روش سال هاي قبل) در دستور كار قرار گرفته است و همين مسئله باعث شده تا صداي اعتراض اقتصاداناني كه طرح خلاقانه اوليه را مطرح كرده بودند در رسانه ها طنين انداز شود. مرتضي زماني كه يكي از اقتصادانان جوان كشور و از حاميان طرح ايجاد بازار خريد و فروش سهميه سوخت محسوب مي شود. در همين رابطه مي گويد: هيچ توضيح منطقي براي رد اين طرح به جامعه دانشگاهي و متخصص ارائه نمي كند و هيچ پاسخي به نامه ها و ايراداتي كه به اين طرح وارد مي شود داده نمي شود. مجلس تنها مي گويد كه ما چندين طرح تخصصي را بررسي و رد كرديم، اما نمي گويد و چطور و بر چه مبنايي اين اتفاق رخ داده است. وي با اشاره به اينكه شايد اين طرح سقفي بر روي انتفاع دهك ها بالا از وضعيت موجود بگذارد، گفت: اما اين موضوع تنها مزيت دونرخي كردن قيمت بنزين است؛ در حالي كه طرح تخصيص سهميه بنزين به هر فرد و تشكيل بازار مبادله و قيمت گذاري بنزين مزيت هاي بسياري دارد و بهترين طرح در بين طرح هاي موجود است. قيمت بنزين زمانيان در خصوص مزيت هاي اين طرح گفت: اولين ويژگي مثبت اين طرح كنترل مصرف است كه بسيار مهم است و ما در شرايط فعلي به دنبال آن هستيم. دومين ويژگي آن عادلانه بودن اين طرح است كه بسيار دليل محكمي است دونرخي كردن بنزين به هيچ عنوان اين ويژگي را ندارد و كاملا از عدالت به دور است. وي در پايان افزود: سومين ويژگي اين طرح اين است كه بحران مالي كه دهك هاي فقير جامعه به دليل تورم موجود درگير آن هستند را حل مي كرد كه در طرح موجود به آن پرداخته نشده است. همچنين به گفته مرتضي زماني، اثرات تورمي احتمالي طرح مذكور قطعي نيست و مسئله تورم نمي تواند دليلي براي رد كردن طرح اوليه باشد. از اين رو تصميم احتمالي براي سهميه بندي جزئي قيمت بنزين بدترين انتخاب بين گزينه هاي موجود خواهد بود و اين درحاليست كه اجراي طرح پيچيده اوليه (كه توسط مجلس رد شده است) مي تواند بسياري از مشكلات اقشار ضعيف جامعه را تقليل دهد. احياي مجدد كارت سوخت در سال 98 (به روز رساني) به نظر مي رسد كه پس از چند ماه وقفه در ماجرا احياي كارت سوخت، بار ديگر مسئولان در مورد لزوم سهميه بندي بنزين با استفاده از كارت سوخت به جمع بندي رسيده اند و حالا مالكان خودرو و موتور سيكلت هايي كه به هر دليلي كارت سوخت ندارند، مي توانند از ساعت 24 مورخ 8 ارديبهشت با مراجعه به سامانه www.mob.gov.ir اپليكيشن دولت همراه و يا كد دستوري # 4 به منظور دريافت كارت سوخت، تقاضاي خود را ثبت كنند. آنطور كه اخبار غير رسمي نشان مي دهد، سهميه بندي سوخت و اعلام يك نرخ آزاد براي بنزين در راستاي كنترل مصرف و افزايش درآمدهاي ريالي دولت، ظرف ماه هاي آتي در دستور كار قرار خواهد گرفت و از همين رو مالكين لازم است زمينه لازم براي فعال كردن كارت سوخت خود را فراهم آورد. كارت بانكي براي افرادي كه كارت سوخت خود را گم كرده اند، جايگزين كارت سوخت مي شود (به روز رساني) با توجه به احتمال سهميه بندي مجدد بنزين با قيمت هاي 1000 و 2500 توماني، حالا مسئله كارت سوخت بار ديگر به دغدغه شهروندان تبديل شده است. اما براي افرادي كه كارت سوخت خود را گم كرده اند يا خودرو و موتورسيكلت ايشان به هر دليلي فاقد كارت سوخت است، امكان استفاده از كارت بانكي به جاي كارت سوخت فراهم شده است. در اين راستا ثبت نام از طريق سامانه www.mob.gov.ir اپليكيشن دولت همراه و يا كد دستوري # 4 انجام مي شود. بنابراين تمامي كساني كه درخواست صدور كارت سوخت المثني را ثبت كرده اند و يا از اين به بعد ثبت مي كنند، از كارت بانكي براي سوخت گيري بنزين سهميه اي استفاده خواهند كرد. زيبا اسماعيلي، سخنگوي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران در اين خصوص گفت: «اشخاصي كه از نخستين فراخوان ثبت نام كارت سوخت تاكنون در سامانه دولت همراه ثبت نام و كارت بانكي به سامانه معرفي كرده اند، نيازي به دريافت كارت سوخت ندارند زيرا كارت بانكي جايگزين كارت سوخت خواهد شد.» وي افزود: «سازوكاري طراحي شده كه مي توان از كارت بانكي براي سوخت گيري استفاده كرد و نحوه به كارگيري آن در روزهاي آينده به اطلاع عموم مي رسد.» سخنگوي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي با تأكيد بر اينكه “كارت هاي هوشمند سوخت قديمي همچنان قابل استفاده خواهد بود”، تصريح كرد: «جايگزيني كارت بانكي براي مالكان خودرو و موتورسيكلت هايي است كه در سامانه دولت همراه ثبت نام كرده اند و كارت سوخت ندارند.» زمان اجباري شدن كارت سوخت اعلام شد شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران با صدور اطلاعيه اي اعلام كرد؛ در اجراي سياست هاي دولت و مجلس شوراي اسلامي، عرضه بنزين در جايگاه هاي سراسر كشور از تاريخ بيستم مرداد ماه سال جاري (1398/5/20) صرفا با ارائه كارت هوشمند سوخت خودرو، امكان پذير خواهد بود. بر اساس اين اطلاعيه، آن دسته از صاحبان خودروها كه كارت هوشمند سوخت خود را گم كرده و بر اساس فراخوان قبلي شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران، نسبت به درج اطلاعات خود در سامانه دولت همراه اقدام و با طي كردن فرايند لازم، شماره حساب كارت اعتباري خود را ثبت كرده اند، نيازي به ثبت نام مجدد نداشته و كارت هوشمند سوخت آن ها بر اساس ثبت نام انجام شده قبلي، صادر و توسط شركت پست جمهوري اسلامي ايران به آن ها تحويل داده خواهد شد. اين هموطنان هزينه صدور كارت سوخت المثني را برابر تعرفه مصوب، هنگام دريافت كارت، به ماموران شركت پست جمهوري اسلامي ايران پرداخت خواهند كرد. همچنين اگر عده اي از هموطنان كه كارت هوشمند سوخت خود را گم كرده اند و در فراخوان قبلي نسبت به ثبت نام از طريق سامانه دولت همراه اقدام نكرده اند، مي توانند با مراجعه به دفاتر پليس +10 و يا سامانه دولت همراه ( به ترتيبي كه متعاقبا اعلام مي شود)، براي صدور كارت هوشمند سوخت المثني اقدام نمايند. همچنين به تازگي لزوم استفاده از كارت سوخت قبل از به پايان رسيدن تيرماه از سوي مسئولان مربوطه اعلام شده است. تكليف جاماندگان ثبت نام كارت سوخت چيست؟ (به روز رساني) با افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني و شيب تند رشد قيمت دلار در ايران، دوباره فاصله معناداري بين قيمت بنزين در ايران و كشورهاي همسايه به وجود آمد. همين امر سبب شد تا قاچاق سوخت دوباره جذاب شود. از سوي ديگر ثابت ماندن قيمت بنزين در سال هاي گذشته، ميل به مصرف در داخل را نيز افزايش داد و به اين ترتيب ميانگين مصرف به 97 ميليون ليتر در روز رسيد، در حالي كه به گفته وزير نفت ايران روزانه 110 ميليون ليتر بنزين توليد مي شود، اما چنانچه شتاب فعلي مصرف ادامه دار باشد، دوباره كشورمان وارد كننده بنزين مي شود. بر همين اساس بود كه بحث بازگشت كارت سوخت از پاييز سال گذشته بار ديگر مطرح و سناريوهاي متفاوتي نيز براي آن نوشته شد. موارد مطرح شده از اختصاص بنزين سهميه به افراد به جاي خودروها گرفته تا قيمت گذاري چند برابري اين سوخت درصورت سهميه بندي همه از مواردي بود كه در فضاي مجازي مطرح، اما به سرعت تكذيبيه آن نيز صادر شد. سرانجام ارديبهشت امسال بود كه احتمال سهميه بندي در كوتاه مدت منتفي اعلام، اما بر استفاده از كارت سوخت براي رديابي ميزان مصرف تاكيد شد. براساس اين تصميم قرار است از 20 مرداد امسال سوخت گيري با كارت سوخت شخصي امكان پذير باشد و از آنجا كه در چند سال اخير تعداد زيادي از افراد كارت سوخت خود را گم كرده و يا رمز آن را فراموش كرده اند در چند نوبت از مالكان خودرو خواسته شد تا براي صدور المثني و يا بازيابي رمز كارت به مركز پليس +10 و يا سامانه دولت همراه مراجعه كنند. هفته گذشته شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي از مردم درخواست كرد تا پيش از آغاز سوخت گيري با كارت، يكبار با كارت سوخت خود بنزين بزنند تا از صحت كارت مطمئن شوند. اكنون سوالي كه مطرح است، افراد فاقد كارت سوخت و يا اينكه رمز خود را فراموش كرده اند و يا در جريان، امتحان كارت سوخت به مشكل خورده اند چه اقدامي بايد انجام دهند. مالكان خودروهاي نو شماره و تعويض پلاك هاي جديد كه تا كنون موفق به دريافت كارت شناسايي خودرو نشده اند، هنگام ثبت نام كارت سوخت در سامانه مي توانند با استفاده از شماره VIN (شناسه 16 رقمي) مندرج در شناسنامه مالكيت خودرو نسبت به ثبت نام كارت سوخت در سامانه دولت همراه، اپليكيشن دولت همراه و يا از طريق كد دستوري 4# اقدام كنند. همچنين صاحبان خودروهايي كه كارت هوشمند سوخت خود را گم كرده و بر اساس فراخوان قبلي شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران، نسبت به درج اطلاعات خود در سامانه دولت همراه اقدام و با طي كردن فرايند لازم، شماره حساب كارت اعتباري خود را ثبت كرده اند، نيازي به ثبت نام مجدد نداشته و كارت هوشمند سوخت آن ها بر اساس ثبت نام انجام شده قبلي، صادر و توسط شركت پست جمهوري اسلامي ايران به آن ها تحويل داده خواهد شد. اين هموطنان هزينه صدور كارت سوخت المثني را برابر تعرفه مصوب، هنگام دريافت كارت، به ماموران شركت پست جمهوري اسلامي ايران پرداخت مي كنند. كارت سوخت همچنين عده اي از هموطنان كه كارت هوشمند سوخت خود را گم كرده اند و در فراخوان قبلي نسبت به ثبت نام از طريق سامانه دولت همراه اقدام نكرده اند، مي توانند با مراجعه به دفاتر پليس +10 و يا سامانه دولت همراه براي صدور كارت هوشمند سوخت المثني اقدام كنند. براي اين كار مالك خودرو يا وكيل قانوني بايد با در دست داشتن مدارك هويتي مالك خودرو يا وسيله نقليه به يكي از دفاتر خدمات كارت هوشمند سوخت (مراكز پليس +10) مراجعه كند. افرادي كه رمز كارت سوخت خود را فراموش كرده اند براي حذف رمز قبلي و تعيين رمز جديد با در دست داشتن مدارك شناسايي مالك خودرو و وسيله نقليه به يكي از مراكز شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي مراجعه كنند. البته شرط اين كار وجود كارت سوخت سالم و بدون مشكل و شكستگي است. اتصال كارت بانكي به كارت سوخت منتفي شد (به روز رساني) استفاده از كارت سوخت شخصي از تاريخ 20 مرداد ماه اجباري شده است و طبق اعلام شركت ملي پخش فراورده نفتي براي تامين كارت سوخت هيچ مشكلي وجود ندارد و همه افرادي كه به هر عنواني كارت سوخت ندارند مي تواند با مراجعه به پليس +10 تقاضاي صدور كارت كنند. همچنين طبق اطلاعيه شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي در نهم خرداد ماه آن دسته از صاحبان خودروها كه كارت هوشمند سوخت خود را گم كرده و بر اساس فراخوان قبلي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران، نسبت به درج اطلاعات خود در سامانه دولت همراه اقدام و با طي كردن فرايند لازم، شماره حساب كارت اعتباري خود را ثبت كرده اند، نيازي به ثبت نام مجدد ندارند و كارت هوشمند سوخت آنها بر اساس ثبت نام انجام شده قبلي، صادر مي شود و توسط شركت پست جمهوري اسلامي ايران به آنها تحويل داده خواهد شد. اتصال كارت بانكي به كارت سوخت منتفي شده و به منظور قابل اجرا شدن لزوم سوخت گيري با كارت سوخت شخصي از 20 مردادماه سال جاري، احتمالاً براي تمامي كساني كه متقاضي ثبت نام كارت سوخت المثني بوده اند، كارت سوخت جديد صادر مي شود. همچنين متقاضيان در صورت هر گونه ابهام و پرسش ضروري مي توانند با شماره تلفن 09627 مركز پاسخگويي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي تماس بگيرند. واكنش آذر جهرمي به منتفي شدن اتصال كارت بانكي به كارت سوخت (به روز رساني) در حاشيه نمايشگاه الكامپ وزير ارتبطات به اين موضوع واكنش نشان داد و گفت «هيچ اشكال فني در زمينه ي اتصال سيستم كارت سوخت خودرو و كارت بانكي وجود ندارد و همين الان هم اين قابليت امكان فعال سازي دارد. سناريويي كه از ابتدا مطرح كردند، سناريوي بنزين دونرخي بود كه به طور طبيعي در آن كارت بانكي امكان استفاده شدن داشت. اما به نظر مي رسد كه استفاده از كارت بانكي به جاي كارت سوخت در سناريوي بنزين تك نرخي با سيكل فعلي شركت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي همخواني چنداني نداشته باشد. يعني ممكن است كارت بانكي در شرايط فعلي براي آن ها خيلي مفيد نباشد. البته اين كار خيلي راحت است و ما پيشنهاد كرده ايم كساني كه كارت سوخت خود را همراه ندارند، از كارت بانكي براي سوخت گيري استفاده كنند. بايد نرخ مشخصي براي اين افراد مشخص شود تا همه براي داشتن كارت، تشويق شوند و بتوانند از كارت بانكي خود بهره برداري كنند. من چون از جزئيات ماجرا اطلاعي ندارم، نمي توانم درباره اين موضوع اظهارنظر كنم و در آينده نزديك با بررسي بيشتر، حتماً موضع خود را اعلام مي كنم. اما در شرايط فعلي هيچ اشكال فني براي انجام اتصال كارت بانكي و كارت سوخت خودرو وجود ندارد. البته پولي كه براي ثبت نام و صادر كردن كارت سوخت از مالكين خودروها مي گيرند، هميشه جذاب بوده است و اين موضوع را انكار نمي كنم.»