واكنش روابط عمومي بانك صادرات به اظهارات محسن هاشمي/ نه انبار كاغذ داريم، نه صرافي

واكنش روابط عمومي بانك صادرات به اظهارات محسن هاشمي/ نه انبار كاغذ داريم، نه صرافي فصل اقتصاد - مديركل روابط عمومي بانك صادرات به حواشي ايجاد شده درباره آتش سوزي ميدان حسن آباد واكنش نشان داد. به گزارش فصل اقتصاد، مديركل روابط عمومي بانك صادرات ايران در توييتي درباره آتش سوزي ميدان حسن آباد نوشت: 1⃣- بانك صادرات در آن محل فاقد صرافي بوده و آتش سوزي صرافي تكذيب مي شود. 2⃣- به طبقه دوم شعبه بانك خسارت وارد شده اما باجه ها، صندوق و طبقه همكف آسيبي نداشته و براي جلوگيري از آسيب احتمالي، شعبه تخليه و شعبه 1060 به عنوان شعبه جايگزين معرفي شده است. 3⃣- رييس شوراي شهر تهران گفته احتمال شروع آتش سوزي از انبار كاغذ بانك صادرات ايران وجود دارد. بانك صادرات ايران در آن محل انبار كاغذ نداشته و مشخص نيست بر چه مبنايي چنين صحبتي مطرح شده است.