عليرضا قانع گزينه جديد روابط عمومي شهرداري رشت

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| شنيده ها حاكي از آن است پس از بلاتكليفي حوزه روابط عمومي شهرداري رشت سرانجام عليرضا قانع مدير ارتباطات و امور بين الملل اين مجموعه خواهد شد. بهگزارش شارا به نقل از حرف تازه، شنيده ها حاكي از آن است پس از بلاتكليفي حوزه روابط عمومي شهرداري رشت سرانجام عليرضا قانع مدير ارتباطات و امور بين الملل اين مجموعه خواهد شد. شايان ذكر است در زمان مسعود نصرتي شهردار سابق رشت، روابط عمومي رشت در دو بخش فعاليت مي كرد. مديريت ارتباطات و امور بين الملل بر عهده فاطمه قديمي و مديريت ارتباط با رسانه بر عهده سيده مريم رضاطبع بود. در زمان سرپرستي علي بهارمست نيز اين حوزه به همين شكل به كار خود ادامه داد اما با آغاز كار حاج محمدي به عنوان شهردار، روابط عمومي شهرداري دچار بلاتكليفي شد. شهردار رشت ابتدا قصد داشت اين دو حوزه را ادغام و حجت الاسلام تهم را به عنوان مدير روابط عمومي رشت منصوب نمايد. اما با گره خوردن مساله حضور تهم و بركناري قديمي و رضاطبع روابط عمومي شهرداري دچار بلاتكليفي شد و عملا بدون مدير به كار خود ادامه مي دهد. حالا شنيده مي شود عليرضا قانع كه از مديران خوشنام شهرداري رشت است به عنوان مدير روابط عمومي آغاز به كار خواهد كرد. در سوابق قانع مديرعاملي سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري رشت به چشم مي خورد. وي از زمان نصرتي به عنوان مدير پارلماني مشغول فعاليت است.