انتصاب رييس مركز مطالعات و برنامه ريزي و روابط عمومي بانك سپه

رييس مركز مطالعات و برنامه ريزي راهبردي و سرپرست اداره كل روابط عمومي بانك سپه منصوب شد.  به گزارش ديوان اقتصاد،غلامرضا اسكندري داراي مدرك دكتري مديريت  منابع انساني است كه پيش از اين رياست اداره كل روابط عمومي بانك سپه را بر عهده داشت. اين گزارش مي افزايد اسكندري تجربه حضور در مسئوليت هايي همچون مدير بانك سپه منطقه قم، مدير شعب بانك سپه منطقه سمنان، مدير شعب بانك سپه منطقه بوشهر، مشاور پارلماني و روابط مجلس بانك سپه، عضو كارگروه اطلاع رساني نظام بانكي كشور، دبير شوراي عالي مسئوليت اجتماعي، دبير شوراي عالي تبليغات بانك سپه و عضو شوراي اطلاع رساني وزارت اقتصاد را عهده دار بوده است. براساس اين گزارش اداره كل روابط عمومي در زمان مسئوليت وي حائز موفقيت هاي چشمگيري در سطح ملي همچون مدير برتر روابط عمومي هاي كشور، نشان ويژه روابط عمومي اثربخش، لوح افتخار ستاره روابط عمومي ايران، ديپلم افتخار جشنواره تبليغات و دريافت جايزه طلايي روابط عمومي ايران شد. اين گزارش مي افزايد محمود نكونام نيز به عنوان سرپرست اداره كل روابط عمومي بانك سپه معارفه شد. وي پيش از اين به مدت يازده سال معاون ارتباطات اين اداره كل بود.