محمود نكونام به عنوان مدير روابط عمومي بانك سپه معرفي شد

به گزارش سروش خبر؛ محمود نكونام امروز به عنوان مدير روابط عمومي بانك سپه معرفي و جايگزين اسكندري شد. نكونام سالها به عنوان خبرنگار و دبير سرويس در رسانه هاي مختلف مشغول به فعاليت رسانه اي بوده و سالهاست در روابط عمومي بانك سپه به عنوان معاون مشغول به فعاليت بوده است. اسكندي مدير سابق روابط عمومي بانك سپه به مدير امور طرح و توسعه بانك سپه منصوب مي شود. انتهاي پيام //