رياضيداني كه معماي 150 ساله شطرنج را حل كرد

رياضيداني كه معماي 150 ساله شطرنج را حل كرد

مسئله‌ي n وزير درباره‌ي يافتن روش‌هاي مختلفي براي جايگذاري وزيرهاي مختلف روي يك صفحه‌ شطرنج است؛ به‌طوري‌كه هيچ‌كدام به يكديگر حمله نكنند. رياضيداني به نام مايكل سيمكين توانست پس از 150 سال اين مسئله را حل كند.