روابط عمومي بيمه آرمان روز جهاني استاندارد را تبريك گفت

روابط عمومي بيمه آرمان روز جهاني استاندارد را تبريك گفت ايران نو:روابط عمومي بيمه آرمان روز جهاني استاندارد را تبريك گفت روابط عمومي بيمه آرمان به مناسبت گراميداشت روز جهاني استاندارد: 22 مهرماه همزمان با 14 اكتبر ، روز جهاني استاندارد ، انگيزه اي خواهد بود جهت تجليل از فعالان حوزه استاندارد و مروري كوتاه بر آنچه در اين حوزه صورت گرفته و فرصتي جهت هم انديشي و برنامه ريزي بر مبناي تقويت فعاليتها در اين بخش كه بي شك انجام فعاليتها منطبق با استانداردها و رعايت آن مي تواند در پيشبرد اهداف و اجراي دقيق پروژه ها نقش مهمي ايفا نمايد. ضمن تقدير و قدرداني از تلاش هاي صورت گرفته از تمامي مديران و كاركنان سازمان ملي استاندارد ايران كه در رعايت استانداردهاي ملي و بين المللي كوشا و فعال اند، اميدوارم در ادامه راه بتوانيم در تداوم استانداردها پيشتاز باشيم.