رسول جليلي: فعاليت اينستاگرام در كشور منوط به دريافت مجوز شود

اينستاگرام در اقدامي عجيب دست به حذف پست هاي مربوط به شهادت سردار قاسم سليماني زده است. شبكه اجتماعي فيسبوك مالك پلتفرم اينستاگرام در توجيه اين اقدام خود رعايت قوانين تحريم آمريكا عليه ايران را عنوان كرده، اما كارشناسان معتقدند فعاليت هر پلتفرمي در سرزمين مجازي كشورها بايد مطابق با قوانين آن ها باشد، ضمن اينكه بسيار پيش تر وزارت ارتباطات بايد اين پلتفرم را مجبور به تهيه مجوز بر اساس قوانين ما مي كرد. در پي شهادت سردار سليماني به دليل جايگاه والا و محبويت كم نظير وي در بين مسئولان و مردم، پست هاي تسليت كه عمدتا حاوي تصاوير سردار بودند به شكل وسيعي در پلتفرم اينستاگرام به اشتراك گذاشته شد. هنوز چند ساعتي نگذشته بود كه اينستاگرام در اقدامي عجيب دست به حذف پست هاي مربوط به شهادت سردار قاسم سليماني زد. شبكه اجتماعي فيسبوك مالك پلتفرم اينستاگرام در توجيه اين اقدام خود رعايت قوانين تحريم آمريكا عليه ايران را عنوان كرده است. در پاسخ سخنگوي فيسبوك به يكي از رسانه هاي خارجي آمده است: ''ما مطابق مقررات وضع شده در ارتباط با تحريم هاي آمريكا اقدام مي كنيم كه شامل تحريم سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران و فرماندهان آن هم مي شود''. اما كارشناسان معتقدند فعاليت هر پلتفرمي در سرزمين مجازي كشورها بايد مطابق با قوانين آن ها باشد، ضمن اينكه بسيار پيش تر وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بايد اين پلتفرم هاي خارجي را مجبور به تهيه مجوز بر اساس قوانين حاكم مي كرد. فعاليت پلتفرم هاي خارجي مانند داخلي ها بايد منطبق با قوانين جمهوري اسلامي ايران، قانون تجارت الكترونيك و قانون حمايت از حقوق مصرف كننده باشد. علاوه بر آن رعايت حق آزادي بيان و حريم خصوصي از قوانيني است كه در همه جاي دنيا در سطح بين المللي پذيرفته شده، قوانيني كه پلتفرم اينستاگرام در خصوص پيام هاي تسليت شهادت سردار سليماني رعايت نشده است. رسانه هاي خارجي تا زماني بر آزادي بيان پايبندند كه منافعشان تامين شود در همين ارتباط رسول جليلي، عضو شوراي عالي فضاي مجازي، اقدام اينستاگرام را دور از شعارهاي اصلي رسانه هاي غربي دانست. وي با تاكيد بر اينكه حق آزادي بيان و رعايت حريم خصوصي تنها يك شعار از سوي رسانه هاي خارجي است، افزود: اقدام پلتفرم اينستاگرام زشت، وقيحانه و مغاير با قوانين پذيرفته شده بين المللي در ارتباط با حق آزادي بيان و رعايت حريم خصوصي است. به گفته جليلي؛ رسانه هاي خارجي تا زماني بر قوانين بديهي بين المللي پايبند هستند كه منافعشان تامين شود، در صورت مغايرت با منافعشان با هر بهانه اي پا بر قوانين بين المللي مي گذارند. وي يادآوري شد: همه كاربران بايد بدانند اينستاگرام متعلق به كشوري است كه اكنون با ايران دشمن است، بدون شك دشمن همانطور كه از جنگ افزار بر عليه ايران استفاده مي كنند از امكاناتي كه در فضاي مجازي در اختيار دارد نيز عليه كشور ما استفاده خواهد كرد. جليلي با اشاره به نحوه ترور سردار سليماني با پهپاد، اظهار كرد: پلتفرم اينستاگرام نيز ابزاري در دست دشمن است، چطور انتظار مي رود كه دشمن در استفاده از اين ابزار خود بر خلاف استفاده از پهپاد عمل كند؟ وي پهپادي كه سردار سليماني را هدف قرار داد و اينستاگرام را بازوهاي دشمن بر عليه ايران توصيف كرد. جليلي در پاسخ به اين پرسش كه آيا دستگاه هاي ذي ربط مانند وزارت ارتباطات مي توانند در سطح بين المللي به اقدام اينستاگرام واكشن نشان داده و معترض به عدم رعايت حق آزادي بيان يا نقض حريم خصوصي مردم ايران شوند، گفت: واكنش از طريق مجامع بين المللي امكان بروز و ظهور نخواهد داشت، تنها اقدام ممكن تحريم اينستاگرام توسط ما است. وي ادامه داد: اين تحريم در حد دولت و وزارت ارتباطات انجام مي شود. اين عضو شوراي عالي فضاي مجازي با تاكيد بر اينكه پلتفرم هاي خارجي نصف پهناي باند اينترنتي ما را اشغال كرده اند، افزود: در زماني كه پلتفرم هاي خارجي نصف پهناي باند اينترنتي ما را اشغال كرده اند بايد قوانين كشور ما را مورد احترام قرار دهند. جليلي اظهار كرد: وزارت ارتباطات بايد پيش تر نسبت به فعاليت اينستاگرام در چهارچوب قوانين كشور ما اقدام مي كرد اين پلتفرم را مجبور به دريافت مجوز