انتصاب مدير روابط عمومي فولاد تاراز

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| اميرحسين حاجي رحيميان مدير روابط عمومي فولاد تاراز شد. به گزارش شارا به نقل از افكارنيوز، طي حكمي از سوي مديرعامل فولاد تاراز، اميرحسين حاجي رحيميان به عنوان مدير روابط عمومي شركت فولاد تاراز چهار محال منصوب شد. اميرحسين حاجي رحيميان داراي مدرك مهندسي صنايع در مقطع ليسانس و كارشناسي ارشد مديريت صنعتي و همچنين داراي مدرك دكتري مديريت صنعتي در گرايش تحقيق در عمليات مي باشد. در سوابق مديريتي حاجي رحيميان مواردي همچون مدير روابط عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اصفهان، مدير روابط عمومي سازمان طراحي و فني مهندسي شهرداري اصفهان، مدير روابط عمومي معاونت خدمات شهري شهرداري اصفهان به چشم مي آيد. اميرحسين حاجي رحيميان از سال 85 نيز در صدا و سيما و در برنامه هاي مختلف راديويي و تلويزيوني به عنوان مجري و گزارش گر فعاليت داشته است.