پيام روابط عمومي دانشكده علوم پزشكي آبادان

آبادان خبرآبادان خبر پيام روابط عمومي دانشكده علوم پزشكي آبادان آبادان نيوز :دانشكده علوم پزشكي آبادان در خصوص خبر تكذيب تاثير موفقيت آميز داروي ضدويروس پيامي را منتشر كرد. حسين كايدخورده ؛ مدير روابط عمومي دانشكده علوم پزشكي آبادان در مصاحبه با پايگاه خبري آبادان خبر ، اظهار كرد : به دنبال انتشار خبر تأثير موفقيت آميز يك داروي ضدويروس در درمان بيماري COVID-19 توسط محققين دانشكده علوم پزشكي آبادان با كمال تعجب شاهد خبر تكذيب آن توسط يكي از مسئولين دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز بوديم كه لازم است در اين زمينه موارد زير را به استحضار عموم برسانيم: نخست اينكه اين تجربه ي موفق حاصل يك كارآزمايي باليني مبتني بر روش هاي كاملاً علمي و با رعايت اصول اخلاقي زير نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و اخذ مجوزهاي لازم بوده و نتايج به دست آمده كاملاً علمي و موثق است. دوم اينكه مورد فوت ذكر شده در آن خبر مربوط به گذشته و قبل از اين تجربه بوده و البته واضح و مبرهن است كه حتي بهترين روش هاي درماني در افراد بسيار ناتوان و موارد خيلي شديد ممكن است با مرگ همراه باشد و اصولا در هيچ كجاي دنيا نيز هيچ درماني صد درصد موثر نيست. سوم اينكه در اين تجربه موفق، مواردي همچون: سرعت روند بهبودي بيمار، اصلاح اختلالات آزمايشگاهي، مدت زمان اقامت در بيمارستان و مرگ و مير بررسي شده كه در همه موارد نتايج مثبت و با موفقيت همراه بوده است. در نهايت اينكه جاي بسي تأسف است كسي كه هيچگونه اطلاعي از جزئيات اين تحقيق ندارد و اساسأ در حوزه مديريت و اختيارات وي نمي باشد اقدام به تكذيب چنين خبري مي نمايد. انشاالله در آينده نزديك شاهد اخبار خوشحال كننده ديگري نيز از موفقيت در اين حوزه خواهيد بود. آبادان،خبر آبادان،اخبار آبادان،آبادان نيوز،آبادان خبر،خبرآبادان،اخبارآبادان،آبادان نيوز،آبادان خبر