برپايه يك نظرسنجي؛روابط عمومي شركت ملي مس؛ بهترين روابط عمومي سال 98 شد

برپايه يك نظرسنجي؛روابط عمومي شركت ملي مس؛ بهترين روابط عمومي سال 98 شد به گزارش مس پرس، در روزهاي اخير پايگاه خبري "بيرونيت" اقدام به برگزاري يك نظر سنجي با عنوان "بهترين روابط عمومي واحدهاي معدني و صنايع وابسته" در سال 98 كرد. بر پايه اين نظرسنجي كه 2 هزار و 814 نفر در آن شركت كردند، يكهزار و 856 نفر، روابط عمومي #شركت_ملي_صنايع_مس_ايران را به عنوان #روابط_عمومي_برتر انتخاب كردند. پس از مس، روابط عمومي شركت فولاد مباركه با كسب 412 راي رتبه دوم اين نظرسنجي را كسب كرد. 157 تن از كاربران نيز راي خود را به روابط عمومي شركت تهيه و توليد مواد معدني دادند تا در رتبه سوم اين نظرسنجي قرار گيرد.