روابط عمومي شركت ملي مس؛ بهترين روابط عمومي سال 98 شد

در روزهاي اخير پايگاه خبري "بيرونيت" اقدام به برگزاري يك نظر سنجي با عنوان "بهترين روابط عمومي واحدهاي معدني و صنايع وابسته" در سال 98 كرد. به گزارش جهان صنعت نيوز:   در روزهاي اخير پايگاه خبري "بيرونيت" اقدام به برگزاري يك نظرسنجي با عنوان "بهترين روابط عمومي واحدهاي معدني و صنايع وابسته" در سال 98 كرد. بر پايه اين نظرسنجي كه 2 هزار و 814 نفر در آن شركت كردند، يكهزار و 856 نفر، روابط عمومي شركت ملي صنايع مس ايران را به عنوان روابط عمومي برتر انتخاب كردند. پس از مس، روابط عمومي شركت فولاد مباركه با كسب 412 راي رتبه دوم اين نظرسنجي را كسب كرد. 157 تن از كاربران نيز راي خود را به روابط عمومي شركت تهيه و توليد مواد معدني دادند تا در رتبه سوم اين نظرسنجي قرار گيرد. 0/5 ( 0 نظر )