مدير كل روابط عمومي و امور بين الملل استانداري تهران: جايگاه روابط عمومي ها بايد به سمت احياگري ارتباط دوسويه بين مردم و سازمان حركت كند

روابط عمومي بهارستان(پانا)-نخستين شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي شهرستان بهارستان با حضورمديركل روابط عمومي و اموربين الملل استانداري تهران به رياست فرماندار در محل سالن پيامبر اعظم (ص) منطقه برگزار شد. امين بابايي مدير كل روابط عمومي و امور بين الملل استانداري تهران در اين نشست با بيان اينكه عصر امروز بعنوان انقلاب ارتباطات نام گرفته و مديران روابط عمومي با درك اين مفهوم در حوزه هاي تخصصي فعاليت كنند گفت: براي اصلاح امور در روابط عمومي نياز به بازمهندسي مفاهيم اين علم از سوي متخصصين اين حوزه داريم . او حوزه اطلاع رساني در فضاي مجازي را نيازمند ورود به هنگام و آتش به اختيار فعالين رسانه اي براي صيانت از ارزش ها و تبيين اقدامات دولت تفسير كرد و افزود: امروز نمي توان ظرفيت هاي بي شمار فضاي مجازي را در حوزه اطلاع رساني ناديده بگيريم و مطمئنا مطلوب ترين ظرفيت اطلاع رساني در شرايط كنوني استفاده از فضاي مجازي است و روابط عمومي ها بايد با اطلاع كامل از ظرافت هاي خاص اين حوزه با حضور به موقع در اين فضا نبايد اجازه حضور برخي افراد معلوم الحال كه بعضأ اهداف منفعت طلبانه را در فضاي مجازي دنبال مي كنند داده شود . دبير شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي استان تهران تخصيص تنها 47 تومان سرانه فرهنگي براي هر شهروند تهراني را فاجعه خواند و اظهار داشت: جايگاه روابط عمومي ها بايد به سمت احياگري ارتباط دوسويه بين مردم و سازمان حركت كند . /خبرنگار:محدثه جغتايي/ روابط عمومي بهارستان