روابط عمومي اوقاف حلقه گمشده مسابقات سراسري قرآن!

چهل و دومين دوره مسابقات سراسري قرآن روزهاي پاياني را مي گذراند و اين در حالي است كه روابط عمومي با طبع بالاي خود هنوز به صورت جدي براي پوشش مسابقات ورود نكرده است. به گزارش ايكنا، تسنيم نوشت: بيش از چهار دهه از برگزاري مسابقات سراسري قرآن در جمهوري اسلامي ايران مي گذرد و با توجه به ميزان مخاطبان و حساسيت رقابتش و همچنين سوژه هاي متفاوت توانسته است به يكي از بزرگترين رويدادهاي قرآني كشور تبديل شود و مخاطبان زيادي را در جامعه با خود همراه كند. دو سالي است كه سازمان اوقاف و امور خيريه براي انعكاس بهتر و بيشترش، به پخش آن از آنتن رسانه ملي روي آورده است و دليلش هم اين است كه مخاطبان بيشتري بتوانند در جريان مسابقه قرار بگيرند. اين سخن مسئولان مركز امور قرآني سازمان اوقاف و اهتمام آنها از بازخورد بيشتر اين رويداد قرآني مي طلبد تا اداره كل روابط عمومي سازمان اوقاف و امور خيريه بيشترين تلاش را براي انعكاس آن داشته باشد در حاليكه روابط عمومي سازمان اوقاف را مي توان حلقه مفقوده اين مسابقات تاكنون معرفي كرد، البته اين موضوع مربوط به اين رويداد قرآني نمي شود و به طور كلي مي توان گفت كه اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل سازمان چند وقتي است كه دچار رخوت و ركود شده است. كافي است نگاهي به صفحه اصلي سايت سازمان اوقاف و امور خيريه بندازيد، آن وقت خواهيد ديد كه روابط عمومي اين سازمان تا چه ميزان براي مسابقه اي به اين بزرگي كه به زعم كارشناسان قرآني اهميت آن بالاتر از مسابقات بين المللي است، ارزش قائل شده اند. در اين صفحه به جز يك خبر " معرفي داوران مرحله مقدماتي" خبر ديگري مشاهده نمي شود. در حاليكه روابط عمومي سازمان اوقاف، حلقه اتصال خبرنگاران و رسانه هاي خبري با اين رويداد هستند اما در ماجراي مسابقات قرآن كه تاكنون اينطور نبوده است و اخبار آن نهايتاً توسط چند شخص خاص در اختيار رسانه ها قرار مي گيرد و چه بسا اگر در يك فضا و رويداد فقط يك يا دو رسانه حضور داشته باشند، عيار واقعي يك رويداد مشخص نخواهد شد و مخاطب در اين فضاي انحصاري انتخاب ديگري نخواهد داشت. درباره اين مسابقات نيز همين موضوع مطرح است و اين در حالي است كه مسابقات سراسري قرآن بر پايه حضور استعدادهاي قرآني كشور شكل مي گيرد و آدم هاي زيادي با زندگي هاي متفاوتي در آن حضور مي يابند كه بازگويي و روايت آن براي مردم مي تواند جالب توجه و جذاب باشد. انتهاي پيام