جستجو در دايركت هاي توئيتر امكانپذير مي شود

جستجو در دايركت هاي توئيتر امكانپذير مي شود توئيتر در حال آزمايش افزودن قابليت هاي جديدي به اين شبكه اجتماعي است كه از جمله آنها مي توان به امكان جستجو در دايركت ها و تعقيب موضوعات به جاي افراد اشاره كرد. ممكن شدن جستجو در دايركت هاي توئيتر يكي از خواسته هاي مهم بسياري از كاربران اين شبكه اجتماعي بوده كه گاهي براي يافتن يك دايركت خاص مجبور به مدت ها صرف وقت بوده اند. توئيتر همچنين قصد دارد پشتيباني از خدمات Live Photos را از طريق گوشي ها و تبلت هاي مجهز به سيستم عامل iOS ممكن كند. در اين بخش بعد از اپلود كردن عكس هاي مختلف مي توان ترتيب آنها را نيز تغيير داد. توئيتر همچنين اعلام كرده كه كاربران از اين پس مي توانند علاوه بر تعقيب افراد مدنظرشان، موضوعات گوناگوني را نيز تعقيب كنند. اين موضوعات ابتدا مباحث ورزشي را شامل شده و به تدريج مباحث ديگري را نيز شامل مي شود. قرار است موضوعات مورد تعقيب هر فرد در نمايه وي قابل مشاهده باشند./مهر