تراز درياي خزر روند كاهشي دارد

تراز درياي خزر روند كاهشي دارد تهران-ايرنا- مدير آبنگاري و امور جزرو مدي سازمان نقشه برداري كشور ضمن اشاره به كاهش مداوم تراز آب درياي خزر از سال 2008 ميلادي افزود: مقايسه تراز آب درياي خزر در هفت ماهه اول سال 2019 با زمان مشابه در سال 2018 نشان دهنده كاهش ميانگين تراز اين دريا به ميزان 17 سانتيمتر است. به گزارش روز چهارشنبه سازمان نقشه برداري، علي سلطانپور به مناسبت ملي دريايي خزر ( 21 مرداد ) توضيح داد: كاهش تراز آب درياي خزر در پاييز سال گذشته به حدي بوده كه در انتهاي سال 2018 و ابتداي سال 2019 عدد تراز كم سابقه 28.24- متر را تجربه كرده است. وي ادامه داد: در اين مقايسه از اطلاعات ايستگاه هاي تراز سنجي ساحلي نوشهر، فريدونكنار، اميرآباد و آستارا استفاده شده است كه به طور مداوم در حال پايش تغييرات تراز درياي خزر بوده و اطلاعات جمع آوري شده را به مركز ارسال مي كنند. مدير آبنگاري و امور جزرومدي تصريح كرد: با توجه به اينكه آب درياي خزر از رودخانه هاي ورودي تامين مي شود بنابراين، مي توان از كاهش ورودي آب از اين رودخانه ها به ويژه رودخانه ولگا به درياي خزر به عنوان عامل اصلي كاهش تراز نام برد. سلطان پور توضيح داد: افزايش تبخير آب دريا ناشي از گرم شدن كره زمين نيز احتمالا روند كاهش تراز درياي خزر را تشديد كرده است. كاهش تراز درياي خزر به اين ميزان در طول يك قرن گذشته كم سابقه بوده و فقط در دهه 70 ميلادي آب درياي خزر تراز كمتري را ( منفي 29 در سيستم ارتفاعي شوروي سابق) تجربه كرده است. مقايسه هفت ماهه اول سال 2019 با زمان مشابه در سال 2018 كاهش تراز دريا را در طي اين هفت ماه نشان مي دهد به طوري كه ميزان كاهش تراز دريا از 14 سانتيمتر در ژانويه 2019 به 24 سانتيمتر در جولاي 2019 رسيده و ميانگين تراز دريا در ماه جولاي 2019 به منفي 28 رسيده است. به گفته وي اين در حالي است كه بر اساس روند تناوبي تغييرات تراز درياي خزر، اين دريا عموما بالاترين تراز خود را در ماه جولاي تجربه مي كند.