كشف فسيل پنگوئن غول پيكر در نيوزيلند

كشف فسيل پنگوئن غول پيكر در نيوزيلند تهران- ايرنا- فسيل يك پنگوئن غول پيكر كه ابعاد آن تقريبا با جثه يك انسان بالغ برابري مي كند، در جنوب نيوزيلند كشف شد. به گفته پژوهشگران، اين پنگوئن غول پيكر با 1.6 متر قد و 80 كيلوگرم وزن، چهار برابر پنگوئن امپراطور معاصر وزن داشته و 40 سانتي متر از آن بلندتر است. اين پنگوئن كه "crossvallia waiparensis" نام دارد، 56 تا 66 ميليون سال قبل در دوره زمين شناسي پالئوسن، در ساحل نيوزيلند شكار شده است. يك جوينده آماتور فسيل سال گذشته استخوان هاي پاي اين پرنده را كشف كرد كه در مطالعه اي كه اين هفته در مجله Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology منتشر شده، به عنوان يك گونه جديد تاييد شد. ونسا دپيتري محقق موزه كانتربري با بيان اين كه crossvallia waiparensis دومين پنگوئن غول پيكر متعلق به دوره پالئوسن است كه در اين منطقه كشف مي شود، مي گويد: «اين امر تئوري ما را مبني بر اين كه جثه پنگوئن ها در مراحل اوليه تكامل، بزرگ شد، تقويت مي كند.» دانشمندان پيش تر اين فرضيه را مطرح كرده بودند كه پنگوئن هاي غول پيكر در نهايت در پي ظهور ديگر شكارچيان دريايي بزرگ جثه چون فك و نهنگ هاي دندان دار (شامل نهنگ عنبر، نوك نهنگان، دلفين ها و ديگر گونه ها) منقرض شدند. نيوزيلند به عنوان مهد انقراض پرنده هاي غول پيكر شناخته مي شود. همين هفته گذشته بود كه موزه كانتربري از كشف فسيل طوطي غول پيكر يك متري كه در حدود 19 ميليون سال قبل مي زيسته است، خبر داد.