جلسه شوراي روابط عمومي شهرداري بابل و سازمانهاي تابعه برگزارشد

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| جلسه شوراي روابط عمومي شهرداري و سازمانهاي تابعه جهت پيشبرد هرچه بهتر اهداف شهرداري با حضور مدير روابط عمومي شهرداري بابل، مديران و رابطين روابط عمومي سازمانهاي تابعه و مناطق شهرداري در روابط عمومي مركز برگزار گرديد. به گزارش شارا به نقل از اداره روابط عمومي شهرداري بابل، در اين جلسه سيدعلي رحيمايي رئيس اداره روابط عمومي شهرداري بابل نكاتي را جهت رشد و پيشرفت روابط عمومي ها عنوان كرد:اخبار شهرداري و سازمانهاي وابسته بايد بصورت شفاف و صادقانه به شهروندان اطلاع رساني گردد. وي ادامه داد : وظيفه داريم از انتقادات سازنده استقبال نماييم و چالش ها و مشكلاتي كه وجود دارد را براي شهروندان تبيين نماييم. وي اشاره كرد : از آنجاييكه شهروندان به اشتباه برخي از وظايف دستگاههاي ديگر را از وظايف شهرداري مي دانند، نياز است تا روابط عمومي با اطلاع رساني صحيح و دقيق آنرا براي شهروندان بصورت شفاف بازگو نمايد. در حال حاضر برخي انتقادات مردم به شهرداري ها از اين موارد است. رئيس اداره روابط عمومي شهرداري بابل عنوان داشت : نبايد تنها به اين نكته كه خبري توليد شود اكتفا نمود بلكه بايد در خبر ، كيفيت و صحت و سقم آن را در نظر بگيريم. رحيمايي : كانالهاي اطلاع رساني شهر با مجموعه شهرداري و سازمانهاي تابعه همكاري خوبي در نحوه پوشش خبري دارند و لزوم تداوم اين ارتباط نشر اخبار بامحتوا و صحيح است . وي تاكيد كرد : امروزه فضاي مجازي نقش بسيار مهمي در گسترش اخبار دارد چرا كه خبرها بسرعت در آن منتشر مي شود وبايد با حضور و رصد بموقع، از نقد ها و پيشنهادات شهروندان در اين فضا آگاهي داشته باشيم. وي گفت : وظيفه داريم در جريان شكل گيري اخبار از سوي شهروندان در #فضاي_مجازي تلاش كنيم كه اين تبادل اخبار و داده ها با #اطلاعات درست شكل بگيرد. وي درپايان اضافه كرد : هدف روابط عمومي بايد بر مبناي افزايش رضايتمندي مردم از نظام باشد و بااعتماد سازي اين امر را افزايش دهيم.