مدير روابط عمومي هيات بوكس استان انتخاب شد

به گزارش آناج، طي حكمي از سوي دكتر مصطفي خاني رئيس هيئت بوكس استان آذربايجان شرقي، محمد فرجي به عنوان مدير روابط عمومي و مدير رسانه اي هيات بوكس منصوب شد. فرجي فعاليت رسانه اي خود را از سال 1390 آغاز كرده و پيش از اين به عنوان روابط عمومي باشگاه دبيري تبريز و فعاليت در چندين رسانه و روزنامه را در كارنامه خود دارد. انتهاي پيام/