دوميليون كاربر 5G در كره جنوبي

دوميليون كاربر 5G در كره جنوبي در ماه ژوئن سال جاري پيش بيني مي شد كره جنوبي بيش از يك ميليون كاربر 5G داشته باشد اما اكنون به نظر مي رسد آمار اين دسته از كاربران از انتظارات فراتر رفته است. هفته گذشته تعداد كاربران اين فناوري در كره جنوبي بيش از 2 ميليون نفر اعلام شد. به گزارش ايتنا از مهر، گزارش هاي مختلف نشان مي دهد 3 اپراتور مخابراتي بزرگ اين كشور حدود 2.01 ميليون كاربر 5G دارند. هرچند كره جنوبي بيش از 2 ميليون كاربر 5G دارد اما اين رقم همچنين كمتر از 5 درصد كل ارتباطات موبايل اين كشور است. البته با شبكه هاي 5G، مقرهاي ايستگاهي و همچنين افزايش تعداد موبايل هاي 5G، حجم اين بازار به شدت رشد مي كند. به طوري كه پيش بيني مي شود تا پايان سال جاري تعداد كاربران 5G به 4 تا5 ميليون نفر برسد. در كره جنوبي حداقل تعرفه استفاده از اينترنت5G، حدود 55 هزار ون يا 48 دلار است. كره جنوبي نخستين كشور جهان است كه سرويس تجاري 5G را در ماه آوريل راه اندازي كرد.