مديركل روابط عمومي ستاد احياي امر به معروف منصوب شد

به گزارش خبرنگار فرهنگي خبرگزاري دانشجو، حجت الاسلام دكتر جليل محبي دبير اين ستاد طي حكمي حيد ايماني را به سمت «مديركل روابط عمومي و امور بين الملل» منصوب كرد. دبير ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر كشور با تاكيد بر رويكرد اين ستاد مبني بر، به كارگيري همه امكانات، منابع و ظرفيت هاي موجود در راستاي نيل به اين هدف و اطلاع رساني نسبت به آن را از وظايف مهم و اصلي اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر كشور اعلام كرد. در بخشي از حكم مديركل جديد روابط عمومي و امور بين الملل اين ستاد در راستاي تبيين و تحقق رويكرد جديد آن آمده است: «با عنايت به سوابق و تجربيات مفيد گذشته جناب عالي، انتظار مي رود با بكارگيري بهينه امكانات و منابع ستاد نسبت به ارتباط گيري موثر با رسانه هاي مكتوب، ديداري و شنيداري در حوزه هاي مختلف تخصصي، تبليغ رويكرد هاي جديد ستاد در فضاي مردمي و رسانه اي، ايجاد سازوكار هاي مناسب و موثر در بازنمايي سياست ها و اقدامات، اداره امور فرهنگي درون سازماني مجموعه ستاد و خانواده ايشان، هماهنگ سازي و ارتقاي سطح اخبار توليدي استان ها و دستگاه ها در موضوع امر به معروف و نهي از منكر و نيز فراهم سازي زمينه هاي ارتباطات بين الملل ستاد در عرصه هاي مختلف، اقدام موثر و شايسته را به عمل آوريد».