ايلان ماسك نيز به جمع طرفداران واكسن پيوست

ايلان ماسك نيز به جمع طرفداران واكسن پيوست پست هاي توييتري ايلان ماسك(Elon Musk) معمولا موجي از واكنش ها را به همراه دارد، سخنان او يا طرفداران وفادارش را تحت تاثير قرار مي دهد تا دنباله روي او باشند و يا باعث مورد تمسخر قرار گرفتنش توسط مردم مي شود. ''ماسك'' در تاريخ 7 آوريل (18 فروردين) در توييتي حمايتش از واكسن ها به خصوص واكسن كوويد-19 را اعلام كرد. او در توييتي نوشت:''من از واكسن ها به طور كلي و مخصوصا واكسن كوويد حمايت مي كنم. در موارد نادر واكنش هاي آلرژيك رخ مي دهد اما اين واكنش ها قابل رفع شدن هستند'' ماسك كه در ماه سپتامبر در مصاحبه اي با نيويورك تايمز اعلام كرده بود كه او و خانواده اش واكسن كوويد-19 نخواهند زد اما اين تنها باري نبود كه ايلان ماسك نظري بحث برانگيز درمورد كوويد-19 و همه گيري داده بود. در اوايل ماه مارس سال گذشته او همه گيري را احمقانه خواند و پيش بيني كرد كه ايالات متحده تا پايان ماه آوريل سال 2020 ديگر مورد ابتلا به كوويد نخواهد داشت. با اين حال، اين موضوع كه او از كارخانه ي'' Gigafactory'' تسلاي خود در بوفالو، نيويورك براي تهيه و تامين دستگاه هاي ونتيلاتور مورد نياز بيمارستان ها در آغاز همه گيري استفاده كرد، باعث مي شود در قضاوت كردنش تخفيف قائل شويم. طي سال گذشته، ايلان ماسك اظهار نظرهاي جنجالي زيادي درمورد همه گيري داشته است كه يكي از موارد قابل توجه آن تلاش ماسك براي شكايت از آلامادا (Alameda County) در كاليفرنيا بود كه يكي از خطوط مونتاژ تسلا در آن قرار دارد و براي جلوگيري از گسترش ويروس آن را تعطيل كرده بودند. با اين وجود حتي اگر ايلان ماسك دير به جمع طرفداران واكسن پيوسته باشد اما اين كار را كرده است و اميدواريم طرفدرانش نيز راه او را دنبال كنند./مهر