انتصاب سرپرست اداره كل روابط عمومي بيمه ايران

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| سيد مجيد بختياري در حكمي «ولي مهدي پور» را به عنوان سرپرست اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل شركت سهامي بيمه ايران منصوب كرد. به گزارش شارا به نقل از روابط عمومي شركت سهامي بيمه ايران، مديرعامل بيمه ايران در اين حكم تصريح كرده است: اعتبار، اصالت و ظرفيت هاي شركت سهامي بيمه ايران در تراز ملي و منطقه اي نيازمند برخورداري از سطح بالايي از ارتباطات عمومي، بين المللي و همچنين مستلزم ارائه تصويري روشن و تاثيرگذار از هويت سازماني و خدمات ارزشمند شركت به شيوه هاي مدرن و به ويژه با حداكثر استفاده از بسترهاي الكترونيكي، فضاي مجازي و نيز تعامل با رسانه ها و مراكز علمي پژوهشي با رويكردي نوانديشانه مي باشد». در اين حكم همچنين بر رعايت و ترويج فراگير ارزش هاي سازماني شركت شامل پاكدستي، اخلاق و كارآيي (پاك) تاكيد شده است.