سونامي كرونا در كشور؛ تعطيلي فوري سراسري تنها راه حل ممكن

سونامي كرونا در كشور؛ تعطيلي فوري سراسري تنها راه حل ممكن به گزارش سيتنا و بنا به اعلام اپليكيشن ماسك، بر خلاف موجهاي قبلي، موج چهارم كرونا همه ي كشور را تقريبا همزمان درگير كرده است.   در همين راستا تاكيد شده است كه آمار بستري در تمام كشور به شدت در حال افزايش است. اين اپليكيشن كه مورد تاييد وزارت بهداشت اعلام شده، «تعطيلي فوري سراسري» را «تنها راه حل ممكن» دانسته است. سونامي كرونا در كشور؛ تعطيلي فوري سراسري تنها راه حل ممكن