سرنخ هاي جديد از جاسوسان رختكن استقلال و پرسپوليس

سرنخ هاي جديد از جاسوسان رختكن استقلال و پرسپوليس به گزارش ايران پژواك، در چند وقت اخير بعضي از اخبار درون تيمي بعضي تيم هاي ليگ برتري مانند استقلال و پرسپوليس، لو مي رود. براي مثال شب قبل مسابقه، تركيب آن ها در صفحات مجازي منتشر مي شود و مواردي كه فقط اعضاي تيم به آن دسترسي دارند عمومي مي شود. پيگيري ها نشان مي دهد مدير يكي از دو تيم سرخابي، به شدت پيگير قضيه شده است و به بعضي عوامل دخيل در ماجرا تذكر داده است. در همين رابطه ابراهيم شكوري، سخنگوي باشگاه پرسپوليس به طور رسمي اعلام كرد: «سميعي براي برخورد با لو رفتن تركيب، دستور ويژه داده است.» عوامل لو رفتن اطلاعات درون تيمي، با چند ايجنت سرشناس در ارتباط هستند. اين ايجنت ها اخبار دريافتي را در جهت منافع خودشان منتشر مي كنند. ايجنت ها بعد از كسب اطلاعات، آن را به گردانندگان صفحه مجازي خاص مي فرستند تا منتشر شود. اعضاي اين صفحه بعد از لو رفتن ارتباط شان با ايجنت ها، اطلاعيه اي را منتشر كردند و سعي كردند اهالي رسانه را تهديد كنند.